Moretime förstärker sin styrelse

Vid Moretime Professional Services AB extra bolagsstämma den 21 juli 2014 valdes tv? nya ledamöter in i styrelsen. Med tillsättningen kompletterar Moretime sin kompetens ytterligare inom sin tjänsteutveckling samt strategiska kommunikation.
Digitalisering av affärsprocesser fortsätter att förändra förutsättningarna för s?väl kunder som leverantörer. Företaget Moretime är ett företag med en ny affärsmodell för leverans av kundanpassade digitaliserade företagstjänster inom juridik, management och ekonomi. Tjänster som är starkt efterfr?gade av företagets kunder. Syftet med kompetensförstärkning inom styrelsen är att öka utvecklingen och leveransförm?gan av dessa företagstjänster.
De invalda ledamöterna har en gedigen erfarenhet och kunskap fr?n användning av IT i bolag vilket omg?ende kommer till nytta i Moretimes digitala tjänsteutbud. För att säkerställa Moretimes l?ngsiktiga kommunikation och utveckling av varumärket kommer Mats Georgsson med sin l?nga erfarenhet av strategisk affärs- och varumärkesutveckling i nationell och internationell miljö bland annat fr?n Ericsson, bli mycket värdefull.
Mads Poulsen har som tidigare VD för RECAB och kund till Moretime med fler ?rig erfarenhet av att införa och arbeta med Moretimes tjänsteutbud. Här förstärker Mads Poulsen även med sin kompetens inom företags- och verksamhetsutveckling fr?n olika branscher och i internationell miljö.
?Jag är mycket glad över att styrelsen nu förstärks med tv? mycket kompetenta ledamöter och jag är övertygad om att vi omg?ende kommer att ha stor nytta av den spetskompetens inom IT, Marknadskommunikation och Strategi som nu tillförs.? säger Peter Sjögren, styrelseordförande.
Kontakt vid fr?gor:
Peter Sjögren, Ordförande
Telefon: 08- 462 67 10
E-post:[email protected]
Carl-Fredrik Morander, VD
Telefon: 08- 462 67 10
E-post: [email protected]
Hemsida: www.moretime.se
Kort fakta om nya ledamöter
Mads Poulsen är född 1964, Civilingenjör (Bc.E) fr?n Copenhagen University College of Engineering i Danmark, samt ekonom from Copenhagen Business Academy. Mads har 20 ?rs erfarenhet som bla företagsledare i storbolag (Motorola Inc.) men även som entreprenör Mads har arbetat som CEO och med företagsetableringar i marknaden för ?embeded industrielektronik? i alla Nordiska länder, samt även drivit verksamhet i Tyskland. Exempel p? verksamheter Mads har etablerat och drivit är Data Respons AB i Sverige, Finland och Tyskland (del av Data Respons ASA (publ)). Senast kommer Mads fr?n rollen som CEO i tillväxtkoncernen RECAB AB.
Mats Georgson har 25 ?rs erfarenhet av att arbeta med affärs- och varumärkesstrategi – b?de i rollen som beställare, konsult och utbildare. Hans erfarenheter sträcker sig fr?n utvecklande av strategier till implementering i företagskultur, kommunikation, produkter och tjänster samt design i välkända företag och organisationer. Mats praktiska erfarenheter kommer b?de fr?n kund- och konsult- sidan, bland annat som Global Brand Director för Sony Ericsson. Under sin tid p? Ericsson ansvarade han för varumärkesprojektet Bluetooth samt Sony Ericssons varumärkesstrategi. Han har ocks? arbetat för olika konsultbyr?er i Sverige och USA. Sedan 8 ?r tillbaka driver han Georgson & Co med uppdragsgivare fr?n börsens storbolag till mindre entreprenörsdriva företag. Mats har under de senaste 10 ?ren dessutom varit lektor och forskare i planerad kommunikation och varumärkesstrategi vid Institutionen för tillämpad kommunikation, GI/IHR Stockholms Universitet.

Moretime Professional Services AB (publ) har sedan starten för 10 ?r sedan kontinuerligt utvecklat sin affärsidé inom r?dgivning och levererar idag s?väl digitala tjänster via internet som kvalificerat kompetensstöd inom affärsjuridik, revision, skatt, redovisning, HR och affärsutveckling. Tjänsterna n?r potentiellt en marknad som ?rligen är värd 40 miljarder. Med nytänkande och kundnyttan i fokus levererar vi tjänster p? ett enklare och mer kostnadseffektivt sätt. Moretime förser de sm? och medelstora företagen med det stora företagets stödfunktioner med hjälp av tillgänglig teknologi. Vi förenklar och ökar v?ra kunders konkurrenskraft samt deras förm?ga att utveckla sin affär.

Bifogade filer

Related posts

Top