SE

Modity rekryterar Lars Nilsson till säljavdelning

Lars kommer senast fr?n E.ON där han varit affärsansvarig för Global Key Accounts med ansvar för bl.a. stora industrikunder inom b?de el och gas. Han har även erfarenhet som chef för naturgasförsäljning inom Nova Naturgas/Vattenfall Naturgas och som inköpschef p? gas för d?varande Sydgas. Som ytterligare ett led Moditys marknadsstrategi att erbjuda större el- och gaskonsumenter tillg?ng till professionellt beslutsfattande kommer Lars nu att komplettera Moditys sälj-och marknadsteam och ta ansvar för v?ra större gaskunder.

Modity Energy Tradings fokus är att hjälpa energibolag och större företag med en trygg och effektiv förvaltning av deras energiportfölj genom att aktivt agera p? marknaderna för el, gas och miljöinstrument s? som elcertifikat och utsläpprätter. Moditys m?l är att bli Sveriges bästa energihandelsbolag genom att alltid ligga steget före.
Modity Energy Trading ägs till 50 procent av Kraftringen Energi AB (fd Lunds Energikoncernen AB) och till 50 procent av Öresundskraft AB och bildades den 1 juli 2010 genom en sammanslagning av energihandelsverksamheterna i respektive ägarkoncern. Huvudkontoret ligger i Lund.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #Metod Internetpanel   #SLU