Modity rekryterar Gustaf Sundelius till Portföljförvaltning

Gustaf kommer senast fr?n E.ON där han varit ansvarig för svenska kunder inom portföljförvaltning, b?de diskretionärt och r?dgivande. Han har även erfarenhet som riskansvarig för delar av E.ON:s engelska produktionsportföljer samt som fysisk elhandlare/vattenoptimerare. Gustaf anställs för att komplettera portföljförvaltningsteamet med sin breda kunskap och internationella erfarenhet. Gustaf kommer även att fungera som resurs i Moditys fysiska affärsutveckling och är ytterligare en i ledet av
resurser som Modity rekryterat för att uppn? de ambitiösa m?l man satt upp för bolaget.
För mer information, kontakta gärna Andreas Gillheim p? [email protected] eller
0706 24 55 04.

Modity Energy Tradings fokus är att hjälpa energibolag och större företag med en trygg och effektiv förvaltning av deras energiportfölj genom att aktivt agera p? marknaderna för el, gas och miljöinstrument s? som elcertifikat och utsläpprätter. Moditys m?l är att bli Sveriges bästa energihandelsbolag genom att alltid ligga steget före.
Modity Energy Trading ägs till 50 procent av Kraftringen Energi AB (fd Lunds Energikoncernen AB) och till 50 procent av Öresundskraft AB och bildades den 1 juli 2010 genom en sammanslagning av energihandelsverksamheterna i respektive ägarkoncern. Huvudkontoret ligger i Lund.

Related posts

Top