SE

Minskat nyföretagande i maj

2014-06-02 08:32 Bolagsverket I maj blev det en nedg?ng med 5,2 procent för nyföretagandet i landet. Under maj nyregistrerades 4 786 företag hos Bolagsverket, jämfört med 5 046 under samma m?nad ifjol. Statistiken avser de fyra vanligaste företagsformerna; aktiebolag, enskild näringsidkare, handelsbolag och kommanditbolag. Aktiebolagen ökade med 1,6 procent, men antalet enskilda näringsidkare minskade med hela 17,5 procent.

I maj blev det en nedg?ng med 5,2 procent för nyföretagandet i landet. Under maj nyregistrerades 4 786 företag hos Bolagsverket, jämfört med 5 046 under samma m?nad ifjol. Statistiken avser de fyra vanligaste företagsformerna; aktiebolag, enskild näringsidkare, handelsbolag och kommanditbolag. Aktiebolagen ökade n?got med 1,6 procent, men antalet enskilda näringsidkare minskade med hela 17,5 procent.
? Efter en försiktig uppg?ng i mars och april ser vi nu i maj en minskning av antalet nyregistrerade företag. Totalt har nyföretagandet minskat med 1,7 procent hittills under 2014. Under perioden januari till och med maj är det endast antalet aktiebolag som ligger p? plus med 2,1 procent, samtidigt som enskilda näringsidkare minskat med 8,4 procent, säger Ulf Karnell, kommunikationschef p? Bolagsverket.
Handläggningstiderna p? Bolagsverket är för närvarande cirka sex arbetsdagar, b?de för att registrera ett nytt företag och för att göra de vanligaste ändringarna i ett företag.
Aktuella handläggningstider och tips för snabbare handläggning p? Bolagsverket finns under länken ?V?ra handläggningstider?.
Statistik om företag och föreningar
Bolagsverket presenterar regelbundet statistik om registrerade företag och föreningar i Sverige. I v?r webbtjänst “Statistik om företag och föreningar? (se länk) finns uppgifter om s?väl nyregistrerade som avslutade företag och föreningar. Statistiken uppdateras i början av varje m?nad. Du kan själv söka och välja mellan olika företagsformer, geografiska omr?den och tidsperioder. Du kan även se resultatet presenterat som diagram.
Nyföretagarbarometern
I Nyföretagarbarometern, som är ett samarbete mellan NyföretagarCentrum Sverige och Bolagsverket, presenteras regelbundet dagsfärsk statistik över nyföretagandet i Sverige och antalet nyregistrerade företag i alla Sveriges kommuner och län.
För mer information
Ulf Karnell, kommunikationschef Bolagsverket, 0708-66 22 36, [email protected]
*****************************************************************
Bolagsverket granskar, registrerar och informerar ? för ett enkelt företagande och ett rättssäkert näringsliv. Bolagsverket samordnar och utvecklar effektiva tjänster för företag och företagande.

Vi är en avgiftsfinansierad statlig myndighet med 500 anställda i Sundsvall som
? registrerar företag och ändringar i företag, tar emot ?rsredovisningar m.m.
? erbjuder företagsfakta (information om företag och föreningar ur v?ra register)
? i samverkan med andra aktörer bidrar till en enklare vardag för företag och företagande
Bolagsverket, 851 81 Sundsvall, tfn: 0771-670 670, www.bolagsverket.se, [email protected]
Information och tjänster för dig som driver eller vill starta företag: www.verksamt.se
Sök och köp företagsfakta: www.bolagsverket.se/foretagsfakta
Upptäck fördelarna med v?ra e-tjänster: www.bolagsverket.se/etjanster
Statistik om företag och föreningar: http://bolagsverket.se/om/oss/etjanster/statistik/statistik-1.3538www.bolagsverket.se/om/oss/etjanster/statistik
Pressrum: www.mynewsdesk.com/se/pressroom/bolagsverket

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy