Miljöpartister gillar Förbifarten

I en opinionsundersökning fr?n Demoskop uppger hela ?tta av tio stockholmare att de vill bygga Förbifarten. Sju av tio stockholmare är även positiva till att bygga en östlig förbindelse. En bred majoritet av Miljöpartiets sympatisörer är ocks? positiva till infrastrukturinvesteringarna.
– En överväldigande majoritet av stockholmarna vill att Förbifarten ska byggas. Det är först?eligt eftersom den kommer att bli en viktig puls?der för hela Stockholm.
Det säger Maria Rankka, VD för Stockholms Handelskammare, i en kommentar till undersökningen.
– Stockholmsregionen behöver bygga ut b?de kollektivtrafik och vägar för att hantera att vi växer med tv? fullsatta bussar varje dag. Undersökningen bekräftar att Förbifartens breda politiska uppbackning har ett starkt stöd hos regionens befolkning, avslutar Maria Rankka.
Fakta om undersökningen:

1. Hela 80 procent av stockholmarna vill bygga Förbifart Stockholm. Bland miljöpartistiska sympatisörer i Stockholms län vill 65 procent att investeringen genomförs.
2. När det gäller investeringen p? en östlig förbindelse, som skapar en ringled runt Stockholm, vill 74 procent av inv?narna i länet genomföra bygget. En majoritet av de miljöpartistiska sympatisörerna är även här positiva.
3. En stark majoritet av befolkningen i länet vill bygga b?de nya vägar och sp?r, 74 respektive 93 procent.
4. En stark majoritet tycker att Förbifart Stockholm är viktig för regionens framtid, minskar trafikköer, sparar tid och minskar utsläppen.
Demoskop genomförde under perioden 16-28 april 2014 en undersökning bland 1271 personer i Stockholms län om deras uppfattning om infrastrukturinvesteringen Förbifart Stockholm och östlig förbindelse.
För mer information kontakta Handelskammarens kommunikationschef Andreas ?ström, 073-633 55 55.
Om Stockholms Handelskammare
Stockholms Handelskammare är den ledande organisationen för företag och företagare i huvudstadsregionen som omfattar Stockholms län och Uppsala län. V?r verksamhet spänner fr?n det lokala till det internationella planet och vi är engagerade i allt som kan förbättra företagens villkor; fr?n bostadsmarknaden i regionen till internationell frihandel. Vi är en populär mötesplats för v?ra 2 000 medlemsföretag som har en halv miljon anställda. Handelskammaren är ocks? en betrodd tredjepart med ett av världens ledande skiljedomsinstitut. Läs mer om Stockholms Handelskammare www.chamber.se.

Related posts

Top