Miljoner ska göra nytta i länets sm?företag

Science Park tar över driften av Kreditgarantiföreningens verksamhet i Jönköpings län och f?r därmed möjlighet att borga för företagsl?n hos bank.
Kreditgarantiföreningar bildades under tidiga 2000-talet i m?nga delar av Sverige med m?lsättningen att kunna g? i borgen s? att företagare lättare skulle kunna f? l?n i banken. I stort sett samtliga dessa föreningar har nu lagts ner, men i Jönköping tänker man annorlunda och gör nu en unik satsning för att n? en bredare marknad och se till att kapitalet kommer företagen till del.
– Genom Science Park som finns i samtliga kommuner i länet och ?rligen möter tusentals företag är vi övertygade om att vi kommer n? ut med v?rt erbjudande till dem som behöver stöd genom borgen. P? s? sätt kan KGF även i fortsättningen komma företagsamheten i Jönköpings län till nytta p? ett bra och effektivt sätt säger Göran Kastman fr?n KGF.
– Vi ser detta som en bra typ av finansiering för växande företag d? den ocks? skapar en god relation med företagets affärsbank säger Dan Friberg, vd p? Science Park.
Bild: Dan Friberg och Lovisa Skyborn fr?n Science Park med Rolf Johansson, Göran Kastman och Ingemar Isaksson fr?n Kreditgarantiföreningen.
Science Park Jönköping – start, utveckling och tillväxt av framtidens företag
Science Park Jönköping är en mötesplats för kunskapsintensiva företag och drivna entreprenörer med förm?gan att se möjligheter i nya tekniker och affärer. Vi erbjuder affärsutveckling och finansieringsmöjligheter för att utveckla affärsidér till bärkraftiga företag i en kreativ miljö vid Högskolan i Jönköping.

Top