SE

Midroc tecknar fastighetsl?n i Skandia

2014-07-01 08:52 Midroc Midroc Real Estate har överenskommit med Skandia om fastighetsl?n för sammanlagt 564 miljoner kronor.

Midroc Real Estate har överenskommit med Skandia om fastighetsl?n för sammanlagt 564
miljoner kronor. L?nen har en löptid om fem ?r och är en refinansiering av bolagets fastigheter inom World Trade Center Malmö. L?nen är säkerställda och löper med en rörlig ränta jämfört med Stibor 3M.
– Vi har under en tid undersökt möjligheterna att emittera obligationsl?n, men valde istället att i överenskommelse med Skandia uppta ett direkt fastighetsl?n, säger Peter Syrén, vd i Midroc Real Estate.
– Midroc finansierar sina fastighetsinvesteringar huvudsakligen via traditionella fastighetskrediter i bank, men i och med den här överenskommelsen breddar vi basen för finansiering och erh?ller villkor som idag överträffar affärsbankernas erbjudanden. Skandia är en bra partner för fortsatta affärer parallellt med v?ra traditionella fastighetskrediter i bank, säger Peter Syrén, vd i Midroc Real Estate.
Skandias utl?ning sker inom ramen för bank- och försäkringskoncernens traditionella förvaltning, som har en växande andel investeringar i onoterade krediter.
AGL Transaction Services har agerat arrangör och r?dgivare i affären. Roschier har agerat juridisk r?dgivare ?t Midroc.
För ytterligare information, vänligen kontakta:
Peter Syrén, vd i Midroc Real Estate AB
+46 10 470 74 06, [email protected]

Midroc Real Estate äger och förvaltar kommersiella fastigheter huvudsakligen belägna p? attraktiva platser i Stockholms centrala affärsdistrikt samt i Västra Hamnen i Malmö. Fastighetsbest?ndet omfattar ett tiotal fastigheter p? sammanlagt drygt 90 000 kvm med ett marknadsvärde p? drygt 3 miljarder kronor. www.mpd.midroc.se
Midroc Real Estate ing?r i Midroc Europe som bedriver verksamhet inom omr?dena fastighet, bygg, industri och miljö. Verksamheten är internationell med Sverige som utg?ngspunkt. Antalet medarbetare är 3 000 och omsättningen 4,3 miljarder kronor.

Bifogade filer

A to już wiesz?  Martin & Servera förvärvar Sveriges ledande öl- och vindistributör Galatea

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy