SE

Michael Wolf föresl?s bli ordförande för Handelskammaren

Hyresgästföreningen och Lulebo har kommit överens om nya hyror. För första g?ngen är uppgörelsen tv??rig vilket innebär att hyrorna kommer att höjas i tre steg. Hur hög hyreshöjningen blir för varje hyresgäst varierar vid det första höjningstillfället i juni 2014 fr?n noll till fyra procent.
Överenskommelsen innebär att:
Den 1 juni 2014 höjs Lulebos hyresintäkter med 1,3 procent.
Den 1 mars 2015 höjs Lulebos hyresintäkter med 1,25 procent.
Den 1 januari 2016 höjs Lulebos hyresintäkter med 1,2 procent.

? Vi tycker att det är bra att b?de hyresgäster och Lulebo nu vet vilka kostnader kontra intäkter man har under en längre tid. Det ger bolaget större möjlighet att planera för sitt underh?ll och hyresgästerna för sin ekonomi, säger Roger Enbom, förhandlare p? Hyresgästföreningen.
26 miljoner i ökade intäkter
Den tv??riga uppgörelsen ger Lulebo totalt 26 miljoner i ökade intäkter. Fr?n Hyresgästföreningens sida har det varit viktigt att säkerställa att de ökade intäkterna g?r tillbaka till hyresgästerna i form av ökat underh?ll.
? 80 procent av de ökade intäkterna p? 26 miljonerna ska g? direkt till underh?ll. Det har vi f?tt inskrivet i avtalet. Där finns ocks? inskrivet att vi ska träffas och göra uppföljningar under de här tv? ?ren kring vad som är gjort med dessa pengar. Lulebo har ett stort underh?llsbehov, säger Roger Enbom.
Högsta och lägsta hyreshöjningarna
Hur stor hyreshöjning varje hyresgäst f?r varierar i enlighet med hyressättningssystemet V?r Hyra. Vid det första höjningstillfället f?r vissa omr?den s? som Knöppel?sen, Gammelstad centrum, Lerbäcken, Skurholmen och Sunderbyn ingen höjning alls. Medan de högsta höjningar blir p? Tuna och Hertsön. Hela listan omr?de för omr?de finns under bifogade filer längre ner i denna text.
Vid sidan av överenskommelsen ovan har parterna även träffat avtal om hyrorna för boende i gruppbostäder, ?rg?ngshus och nyproducerade lägenheter. Även detta avtal är tv??rigt och även här höjs hyrorna i tre steg som ovan. Dessa lägenheter omfattas dock inte av V?r Hyra utan hyreshöjningarna blir i enlighet med procentsatserna ovan.
Hyrorna för Lulebos 1500 studentlägenheter höjs även de i tre steg under tv? ?r, men här blir höjningen 1,5 procent per tillfälle.
För mer information:
Roger Enbom, förhandlare, Hyresgästföreningen region Norrland, 070-618 00 99

Hyresgästföreningen region Norrland omfattar 4 län, Jämtland-Härjedalen, Västernorrland, Västerbotten och Norrbotten, och 44 kommuner. Vi företräder de drygt 37 000 medlemmar som är bosatta i regionen.
V?rt grundläggande m?l är allas rätt till en god bostad till rimlig kostnad. Dessutom ska alla hyresgäster garanteras ett boende med trygghet, inflytande och gemenskap.
Bifogade filer

Similar Posts