Mer odling i stadsmiljö skapar meningsfull sysselsättning

Gammal odlingsmark plöjs upp i stan efter 30 ?r i träda. Foto: Charlotte Nicander

9,5 miljoner till stadsbruksprojekt!
I ett nationellt samverkansprojekt, som sammanför städer och organisationer i Sverige, utvecklas nu Stadsbruk ? ett nytt sätt att odla p? kommersiella villkor inom staden. M?let är p? sikt att skapa försörjning för dem som st?r l?ngt ifr?n arbetsmarknaden. Odlingarna startar i Malmö redan till sommaren 2014.
En stad har en mängd platser som inte används. Bara i Malmö finns 800 markomr?den som av olika anledningar inte utnyttjas. Samtidigt finns m?nga stadsbor som har kompetens kring odling, men som har sv?rt att hitta arbete p? den svenska arbetsmarknaden.
Statens innovationsmyndighet, Vinnova har nu i maj beviljat STADSBRUK 9,5 miljoner kronor till samverkansprojektet där Sveriges Lantbruks universitet, Malmö stad och produktionsbolaget Xenofilia som st?r bakom Kryddor fr?n Roseng?rd samverkar. Odlingarna har som m?l att tillvarata och utveckla kunskap om sm?skalig ekologisk och närproducerad odling, samtidigt som stadens mark kan användas p? ett helt nytt sätt.
Projektägare är Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning, Sveriges Lantbruksuniversitet Alnarp. Anders Rasmusson är projektledare. Anders jobbar som chef för Movium ? SLU:s tankesmedja för h?llbar stadsutveckling.

Var med när odlingarna startar i Roseng?rd!
Möt projektledarna och odlarna när fröer och plantor sätts i marken!
Datum: M?ndagen den 2 juni klockan 14.00.
Plats: Odlingsytan mellan Västra Skrävlinge kyrka och Botildenborg, vid Trafikplats Roseng?rd, Inre ringvägen Malmö.

Läs mer
www.stadsbruk.se

Kontakt
Anders Rasmussen, projektledare, SLU Alnarp, tel 040-415201
Karin Sunde Persson, projektutvecklare, SLU, tel 070 970-3936
Göran Larsson, odlingsledare, Odla i Stan, mobil 070-990 0249
Gunilla Andersson, miljöförvaltningen, Malmö stad, tel 073-381052095
Lena Friblick, Xenofilia, mobil 070-985 06 65
SLU:s vision: SLU är ett universitet i världsklass inom livs- och miljövetenskaper.

Related posts

Top