Finans

Mediemixen i rekruttering er fortsatt preget av vanetanker

Mediemixen i rekruttering er fortsatt preget av vanetanker
06-02-2013 07:02 Universum Norge Universums ferske unders?kelse blant over 1 000 HR-ansvarlige i verden, viser at norske og nordiske selskap ligger etter sine utenlandske kolleger n?r det gjelder hvilke medier de bruker penger p? i rekruttering. Printmedier gjelder fortsatt. Men det er tegn til endring.

Universums ferske unders?kelse blant over 1 000 HR-ansvarlige i verden, viser at norske og nordiske selskap ligger etter sine utenlandske kolleger n?r det gjelder hvilke medier de bruker penger p? i rekruttering. Printmedier gjelder fortsatt. Men det er tegn til endring.
Universums unders?kelse viser at nordiske rekrutteringsansvarlige bruker 17 % mer av budsjettet p? printmedier enn sine utenlandske kolleger, og bruker 12,5 % mindre p? onlinemedier inklusive sosiale medier.
– N?r man ser disse tallene i lys av hvor langt fremme nordmenn er p? bruk av digitale medier er det oppsiktsvekkende at norske virksomheter ligger s? langt etter andre land, sier Jannicke Klock i Universum.
Det er dog spor til endring i tallene. P? sp?rsm?l om hvordan mediemixen forventes ? v?re i 2015 sier respondentene fra nordiske land at budsjettet allokert til sosiale medier forventes ? bli doblet, mens andelen brukt p? printmedier forventes ? synke med 42 %.
Men selv om spendingen online er relativt sett lav, er den rene tilstedev?relsen h?yere. 81 % av nordiske virksomheter sier de bruker sosiale medier til ? fremme sitt employer brand, mot 61 % i utlandet.
– Det paradoksale i at nordiske virksomheter i st?rre grad er til stede i nordiske medier men bruker relativt sett mindre penger p? annonsering i de samme mediene henger kanskje sammen med en naiv tro p? at viral spredning skjer av seg selv. Men n?r rundt 250 millioner bilder lastes opp p? Facebook daglig skal det noe til for at nettopp dine bilder blir synlige, sier Hans Petter Stub i kommunikasjonsbyr?et SPRE. ? Dessuten er det jo én ting ? v?re
til stede i sosiale medier, noe helt annet er hva du gj?r ut av tilstedev?relsen. Det er mange som har mye ? g? p? der, s?rlig p? LinkedIn.
Unders?kelsen viser ogs? at nordiske virksomheter ikke er flinke nok til ? utnytte egne kanaler til employer branding.
– At s? mange som 15 % av nordiske virksomheter ikke bruker egen hjemmeside til employer branding er jo rett og slett oppsiktsvekkende, sier Jannicke Klock.

A to już wiesz?  Solid start p? 2013 for Siemens

Analyse- og konsulentbyr?et Universum gjennomf?rer unders?kelser blant studenter og yrkesaktive hvor arbeidsmarkedet blir kartlagt .
Konsulentselskapet SPRE jobber med kommunikasjonsstrategi, deriblant employer branding.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy