SE

Marknadsdomstolen beslutar att avsl? KO:s yrkanden mot Baraspara om omedelbara ?tgärder

a8

Marknadsdomstolen beslutade att avsl? KO:s yrkande om ett omedelbart beslut kring Barasparas verksamhet. Marknadsdomstolen anser att det ej finns tillräckliga skäl och/eller att yrkandena ej är tillräckligt precisa. KO ombeds inkomma med ett klargörande före den 4:e augusti.
– För oss var beslutet helt i linje med vad vi anser om KO:s yrkanden. Vad vi först?r är den underliggande fr?gan som KO driver att de vill se ett fortsatt förbud mot att ringa mobiltelefoner. Vi följer det regelverk och de nya etiska riktlinjer som branschorganisationerna arbetat fram och tycker det är ytterst olyckligt att vi ska klä skott för att KO är oense med branschorganisationerna i denna fr?ga, säger Barasparas VD Fredrik Carlqvist.

För att läsa Barasparas svar p? Konsumentombudsmannens pressmeddelande, klicka här.
För mer information kontakta:
Sara Rehioui, kommunikatör Baraspara
E-post: [email protected]

Baraspara vill förenkla och förbättra vardagen för sina m?nga medlemmar genom att erbjuda en helhetslösning för vardagstjänster inom hush?llet. Tjänsterna innefattar analys, bevakning, förhandling, byten och förvaltning av el, försäkringar och sparande. Det stora antalet medlemmar ger Baraspara förhandlingskraft mot leverantörer och medlemmarna kan därigenom erbjudas konkurrenskraftiga priser och l?ngsiktiga avtal.
wwww.baraspara.se

A to już wiesz?  Del?rsrapport Sparbanken Syd

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy