Mark- och miljödomstolen gav lantbrukare rätt

– Bakläxa för Halmstad kommun
Mark- och miljödomstolen ger bakläxa ?t Halmstads kommun och ger därmed tre växtodlare rätt. Kommunen kan inte begära en fem?rsprognos över utsläppen av växtnäring.
Halmstads kommun att verksamhetsutövare skulle lämna in en fem?rsprognos över sina kväveutsläpp utförd i ett datasimuleringsprogram som kallas “Stank in Mind”. Syftet var att f? nya riktlinjer för hur tillst?nd till växtodling inom vattenskyddsomr?de skulle hanteras.
De tre växtodlarna ifr?gasatte kommunens begäran, men när kommunen stod p? sig skickade de in en egenhändigt skriftlig prognos som blev underkänd av kommunen.
Christine Andersson, jurist p? LRF Konsult Malmö, har företrätt växtodlarna och drivit fr?gan i domstol.
? Kommunen kan inte kräva en fem?rsprognos över kväveutsläppen och kan därför inte heller underkänna lantbrukarnas prognoser. En prognos har ingen relevant betydelse för den faktiska kvävespridningen och utlakningen eftersom det är avhängigt faktorer som gröda, väder och s? vidare vilka inte kan förutses. För att utöva myndighetsutövning m?ste kommunen specificera exakt vad som ska följas och det m?ste kunna följas upp. Det är för oprecist i det här fallet, menar Christine Andersson.
Halmstadmodellen kan hjälpa fler
I juli valde Mark- och miljödomstolen att g? p? växtodlarnas linje och upphävde kommunens beslut. Domstolens motivering är att en kommun inte kan fatta denna typ av beslut.
? Vi hoppas att dessa avgöranden kan vara till hjälp för andra odlare som finns i kommuner som överväger att anta riktlinjer enligt den s? kallade Halmstadsmodellen, säger Christine Andersson.
För mer information kontakta gärna
Christine Andersson, LRF Konsult Malmö, [email protected], 040-10 52 23
Katarina Wiklund, chefsjust, LRF Konsult, [email protected], 08-700 20 42
Linda Ternstedt, chef kommunikation, [email protected], 08-700 20 33

V?r affärsidé är att aktivt hjälpa v?ra kunder att utveckla sina företag och förbättra sin ekonomi. Formuleringen kan verka självklar. Men för att v?r affärsidé ska kunna omsättas till en lönsam realitet för dig som företagare, krävs kunnande och erfarenheter. Vi kan och vi är erfarna!

Related posts

Top