Mariehus yrkar p? kraftigt höjda hyror

Det kommunägda bostadsbolaget Mariehus vill höja ?rets hyra med 4,5 procent. Bolaget vill att höjningen ska börja gälla fr?n och med den 1 juli och motiverar förändringen med ökade taxor, höjd borgensavgift samt kostnadsökningar för material och tjänster.
Peter Laang, förhandlingschef p? Hyresgästföreningen, är förv?nad över det höga yrkandet.
? Det här är ju ett bolag som m?r bra ekonomiskt. Yrkandet st?r inte i paritet med varken inflation eller övriga hyresförhandlingar som är klara för ?ret i Mariestad. Vi kommer nu att granska bolagets bokslut samt den kalkyl och underlag vi räknar med att f? snart.
För ett hush?ll som betalar 4 400 kronor för en tv?a innebär kravet att hyran skulle g? upp 198 kronor i m?naden, eller 2 376 kronor per ?r.
Hyresgästföreningen anser ocks? att bolagets vilja att höja hyran fr?n den 1 juli är orealistisk.
? Bolaget är väldigt sent ute. Att skicka ett yrkande till oss i mitten av juni och förvänta sig en hyreshöjning redan 1 juli är inte professionellt. Det är ju bolagets kunder som riskerar att drabbas och d? kan man kräva att bolaget faktiskt förbereder sig i tid, menar Peter Laang.
Förhandlingen startar den 26 juni.
För ytterligare upplysningar kontakta:
Peter Laang, förhandlingschef
telefon 0521-26 58 11
mobil 0702-31 80 57
Pressjour
0521-26 58 01
Hyresgästföreningen är en demokratisk medlemsorganisation för bostadshyresgäster. Vi är partipolitiskt obundna och har över en halv miljon hush?ll som medlemmar. Det gör oss till en av Sveriges största folkrörelser och den främsta företrädaren för hyresgästerna. V?rt m?l är allas rätt till en god bostad till rimlig kostnad. Dessutom ska alla hyresgäster garanteras ett boende med trygghet, inflytande och gemenskap.

Top