SE

Marginalen Bank ökar vinsten 2013

Marginalen Bank redovisar ett rörelseresultat p? 41,5 mkr (9,3 mkr) för 2013. Utl?ningen till allmänheten ökade fr?n 8,6 mdr till 10,3 mdr, medan inl?ningen ökade fr?n 10,9 mdr till 14,0 mdr. Det egna kapitalet uppgick vid ?rsskiftet till 889 mkr.
– I en finansiell värld där produkter och tjänster ökar i komplexitet satsar vi p? det enkla, transparenta och nödvändiga. Vi märker att denna strategi har bärkraft d? antalet kunder ökar löpande, säger Fernando Miranda, VD p? Marginalen Bank.
Under ?ret upptäckte 35 000 nya kunder Marginalen Bank. ?ret präglades av fortsatta investeringar i den digitala plattformen och ett ökat fokus p? innovation och produktutveckling. Ett exempel är Trygghetskontot som genom en försäkring säkerställer att sparandet fortsätter vid arbetslöshet och/eller sjukdom.
– Under 2014 kommer vi att lansera v?r nya internet- och mobilbank som ska förenkla den ekonomiska vardagen för v?ra kunder, säger Fernando Miranda.
?ret i korthet
Fortsatta investeringar i innovation och utveckling. Va?r prototyp
?Marginalen 2018? visar va?gen in i framtiden.
Vi lanserade en mobilanpassad responsiv hemsida.
Ett omfattande program fo?r ledarskapsutbildningar fo?r samtliga
chefer genomfo?rdes under a?ret.
Lansering av trygghetskontot, som ser till att kundens ma?nads-
sparande fortsa?tter vid sjukdom eller arbetslo?shet.
Vi fo?rba?ttrade va?rt No?jd kund index under a?ret och hamnade
o?ver snittet i branschen.
Bertil Johanson valdes till ny styrelseordfo?rande.

Om Marginalen Bank
Marginalen Bank erbjuder privatpersoner och företag enkla och tydliga banktjänster inom omr?dena l?na, spara, kort och försäkring. I Marginalenkoncernen ing?r även Marginalen Core, som erbjuder företag och myndigheter tjänster inom Juridik, Inkasso, Ekonomiadministration och HR. Marginalen grundades ursprungligen 1979 och har cirka 600 medarbetare i Stockholm, Göteborg, Bor?s, Sundsvall, Söderhamn och Ume? samt i Lettland och Litauen. Marginalen Bank ägs av moderbolaget Marginalen AB.

A to już wiesz?  Axel Johnson tecknar avtal om försäljning av Svensk Bevakningstjänst

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy