Mänsklig tillväxt är en förutsättning för h?llbar utveckling

M?nga organisationer har h?llbar utveckling p? sin agenda. Samtidigt prioriterar de ekonomisk tillväxt och finansiella nyckeltal i styrningen av verksamheten.
P? 2000-talet är den stora utmaningen att utveckla ett h?llbart samhälle ekologiskt, socialt och ekonomiskt. Vilken attityd och vilket beteende ska vi själva ha för att göra detta möjligt?
“Individer som handlar utifr?n egennytta handlar ocks? indirekt till nytta för samhället eller kollektivet s? som av en osynlig hand” är ett citat fr?n 1700-talet av moralfilosofen Adam Smith som skapade den nationalekonomiska vetenskapen. Präglingen i dagens samhälle att göra val och fatta beslut utifr?n egennytta härstammar fr?n honom.
Hur ser det ut i den nya tiden efter 2012?

I Bitte Slättebols seminarium kommer denna prägling att ifr?gasättas. Hon driver opinion för att personligt ledarskap och mänsklig tillväxt ska vara en naturlig del av livet med start redan i skolan.
Med Bittes Slättebols erfarenheter och insikter fr?n hälso- och sjukv?rd, läkemedelsindustri och m?nga ?rs konsultverksamhet vill hon att människosynen och hur du ser p? dig själv ska finnas med som en röd tr?d i allt utvecklingsarbete för en h?llbar utveckling. Hälsosynsättet g?r igenom alla h?llbarhetsaspekter; det ekologiska, det sociala och det ekonomiska:
? Hur ska vi utveckla samhället efter vad miljön och människors hälsa behöver?
? Hur ska vi bygga ett samhälle där grundläggande mänskliga behov uppfylls?
? Hur ska vi hush?lla med mänskliga och materiella resurser?

Bitte Slättebol, författare till boken “Strategisk utveckling mot mänsklig tillväxt.”

Seminarium i Almedalen 2014
Tid: Tisdag 1 juli 2014 kl 15-16
Plats: Uppsala Universitet, Campus Gotland sal D22
Arrangör: StratEthics Culture of Life

Kontaktperson 1: Bitte Slättebol, Utvecklingskonsult, entreprenör och författare,
StratEthics Culture of Life, 070-575 69 60, [email protected]

Kontaktperson 2: Folke Thuresson, Utvecklingskonsult, entreprenör och debattör,

StratEthics Culture of Life, 070-876 99 95, [email protected]

StratEthics Culture of Life är konsult- och utvecklingsföretag
som arbetar med strategisk utveckling och förändringsprocesser
p? organisations-, grupp- och individniv?.

V?rt sätt att arbeta utg?r fr?n en helhetssyn p? människan,
en h?llbar utveckling och ett win/win-tänkande.

Vi arbetar genom seminarier och workshops, konsultstöd,
utvecklingsprogram i personligt ledarskap, personligt varumärke
och kommunikation, ledarcoachning, livs- och karriärcoachning,
coachning i varumärkes- och konceptutveckling samt v?rt
inspirationscafé COOL Café.

Related posts

Top