SE

M?nga riskerar att missa nya förgröningsstödet

– M?nga lantbrukare riskerar hamna fel i planeringen och missa det nya förgröningsstöd som träder ikraft 2015. Störst fara för g?rdar i slättbyggd.
Som de flesta känner till blir förgröningsstödet en del av g?rdsstödet och utgör ca 30 procent av det totala g?rdsstödet. Vad det innebär rent praktiskt och vilka beslut som m?ste tas redan i höst är mer okänt.
De nya reglerna väcker m?nga fr?gor. Hur mycket kan jag hösts?? Hur mycket m?ste jag minst lägga i sk. Ekologiska Fokus Arealer (EFA)? Hur p?verkar den permanenta l?ngliggande vallen beräkningarna av EFA och underlaget för diversifiering? Kan jag lägga trädan p? l?ngliggande gräsvallar? Hur ska trädan skötas?
? De här fr?gorna stöter vi p? dagligen fr?n oroliga lantbrukare, kommenterar Sören Södertag, affärsr?dgivare p? LRF Konsult. En del har överhuvudtaget inte ens uppfattat att man m?ste ha träda nästa ?r eller var den ska ligga.
Tre kriterier m?ste uppfyllas för att f? ta del av förgröningsstödet/premie för miljövillkor:
Diversifiering
Ekologiska fokusarealer
Bevarandet av permanenta vallar
I och med den tidiga skörden är det m?nga som planerar för en stor areal hösts?dd p? sina g?rdar och d? gäller att tänka rätt s? man inte s?r för mycket av en gröda. Har man mer än 30 hektar ?kermark ska man ha minst tre grödor p? g?rden. Den gröda man har mest av f?r maximalt täcka 75 procent av arealen och de tv? grödor man har mest av f?r tillsammans täcka maximalt 95 procent av arealen. Trädan räknas som en gröda och som ekologisk fokusareal och ska vara minst 5 procent.
? Att planera var trädan ska ligga är ocks? bra att ha med i planeringen redan i höst s? man inte ?ker p? avdrag p? förgröningsstödet 2015, poängterar Sören Söderteg. Trädan kan ersättas av exempelvis kvävefixerande grödor s?som ärter och ?kerböna eller vallins?dd i huvudgröda p? v?ren. Observera att det ligger med en viktningsfaktor som innebär att procentsatsen m?ste ökas för dessa grödor.
Undantag fr?n ovanst?ende gäller för de som odlar sin g?rd ekologiskt eller har minst 75 procent vall eller träda p? sin g?rd och resten av ?kermarken inte är större än 30 ha.
Läs mer p? lrfkonsult.se/cap2015>>
För mer information kontakta
Sören Söderteg, Affärsr?dgivare LRF Konsult, [email protected], 013-377003
Jimmy Larsson, Segmentschef Lantbruk LRF Konsult, [email protected], 08-700 20 13
Linda Ternstedt, Chef Kommunikation, [email protected], 08-700 20 33
Om LRF Konsult
Snart har 8 000 lantbrukare f?tt hjälp av LRF Konsult att beräkna s? att man inte hamnar fel och f?r reda p? hur stor ekonomisk p?verkan företaget f?r av nya jordbrukspolitiken.
V?r affärsidé är att aktivt hjälpa v?ra kunder att utveckla sina företag och förbättra sin ekonomi. Formuleringen kan verka självklar. Men för att v?r affärsidé ska kunna omsättas till en lönsam realitet för dig som företagare, krävs kunnande och erfarenheter. Vi kan och vi är erfarna!

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #Costa Blanca   #Daniel Nilsson   #Gran Canaria   #INE