Lunds nya landmärke ? bostäder i 16 v?ningar

Ig?r togs första spadtaget för Arenatoppen, Lunds högsta bostadshus med 76 lägenheter i 16-v?ningar. Lunds kommunalr?d och byggnämndens ordförande höll i spaden och gläds ?t landmärket som NCC bygger med vidsträcktutsikt över Lundaslätten och havet.
? Äntligen! Nu är byggnationen av Arenaparken ig?ng. I denna centrumnära förtätning blir det perfekt att bo för Lundaborna, säger Christer Wallin, kommunalr?d och byggnadsnämndens ordförande i Lund.
Arenatoppen blir med sina 16 v?ningar Lunds högsta bostadshus och är även det första som NCC bygger i det nya bostadsomr?det Arenaparken intill Färs & Frosta Arena. När omr?det är klart kommer det best? av 400 bostäder.
? Det är riktigt roligt att vi nu är ig?ng med första huset. Här kan b?de gammal som ung att trivas. Läget passar m?nga med den fantastiska utsikten över stadsparken och fälten, närheten till Färs & Frosta Arena och g?ngavst?nd till centrum, säger Anders Jeppsson, avdelningschef NCC Boende.
Arkitekt Gunilla Svensson st?r bakom höghusets arkitektur. Det är ritat för att matcha arenan storskalighet och har därför större dimensioner än liknande hus. Det f?r glasade balkongräcken i olika färger, takterrasser och sluter sig runt en grön innerg?rd.
Trots att det är det högsta bostadshuset i Lund kommer det inte att p?verka Lunds siluett nämnvärt eftersom det ligger l?gt i en backe.
Försäljningen av lägenheterna startade i april och huset beräknas vara klart för inflyttning i ?rsskiftet 2015/2016.
För ytterligare information vänligen kontakta:
Anders Jeppsson, avdelningschef, NCC Boende AB. Telefon 040-31 70 83 eller 070-323 04 57
Maria Schelin, kommunikationsansvarig, NCC Boende AB. Telefon 08-585 515 27 eller 070-618 50 94
Presstelefon NCC 08-585 519 00 eller [email protected]
Samtliga NCC:s pressmeddelanden finns p? www.ncc.se/press NCC i Sverige best?r av affärsomr?dena NCC Construction, NCC Property Development, NCC Roads och NCC Housing. 2013 hade NCC en omsättning p? 58 Mdr SEK och cirka 18 500 anställda. NCC Housing utvecklar och säljer bostäder p? utvalda marknader i Norden, Tyskland, Baltikum och St Petersburg.

NCC är ett av Nordens ledande bygg- och fastighetsutvecklingsföretag. NCC hade ?r 2012 en omsättning p? drygt 57 Mdr SEK och 18 000 anställda.

NCC är verksamt inom hela värdekedjan när det gäller att skapa miljöer för arbete, boende och kommunikation. NCC utvecklar och bygger bostäder, kommersiella fastigheter, industrilokaler och offentliga byggnader, vägar och anläggningar samt övrig infrastruktur.

NCC erbjuder även insatsvaror för byggproduktion, s?som kross och asfalt, samt svarar för beläggning, drift och underh?ll av vägar.

NCC:s huvudsakliga verksamhet bedrivs i Norden. I Baltikum bygger NCC bostäder och hus. I Tyskland och S:t Petersburg bygger NCC främst bostäder. NCC:s vision är att vara det ledande företaget i utvecklingen av framtidens miljöer för arbete, boende och kommunikation.

Related posts

Top