Lulea? tekniska universitet storsatsar i Haparanda

Johan Sterte, rektor vid Lule? tekniska universitet
Lulea? tekniska universitet kommer, i samarbete med Akelius Foundation, starta universitetsutbildning i Haparanda. Roger Akelius och Akelius Foundation satsar initialt 200 Mkr pa? att bygga upp en helt ny verksamhet pa? Cape East i Haparanda, riktad till studenter fra?n utvecklingsla?nder.
Fo?rsta kursstart a?r planerad redan ho?sten 2015 och projektet, som leds av Lulea? tekniska universitet, ska utforma helt nya masterutbildningar fo?r framfo?rallt studenter fra?n utvecklingsla?nder.
Cape East i Haparanda byggs om till en modern universitetsmiljo?, finansierat av stiftelsen Akelius Foundation.
? Fo?r Lulea? tekniska universitet a?r detta en mo?jlighet att erbjuda utbildningar som kan bidra till go?ra livet ba?ttre fo?r miljontals ma?nniskor i beho?vande la?nder, sa?ger Johan Sterte, rektor vid Lulea? tekniska universitet
De studenter som antas har redan akademisk examen och genomga?r samma antagningsfo?rfarande som ga?ller fo?r befintliga masterutbildningar.
En av utbildningarna som planeras a?r masterutbildningen med arbetsnamnet Master of Public Administration
? Detta a?r ett naturligt steg fo?r Akelius Foundations hja?lparbete. Genom att utbilda individer fra?n utvecklingsla?nder pa?verkas utvecklingen av fo?renklade administrativa system och da?rmed minskad korruption, sa?ger Roger Akelius
Lulea? tekniska universitet sta?r fo?r genomfo?rande och kvalitetssa?kring av de nya masterutbildningarna. Lars Carlsson, professor i statsvetenskap vid Lulea? tekniska universitet, a?r projektledare.
? All ekonomisk och social utveckling a?r beroende effektiva institutioner och en offentlig sektor som man kan lita pa?. Sverige a?r bland de ba?sta i va?rlden pa? offentlig fo?rvaltning. Vi har ocksa? utbildningar som ha?ller ho?g kvalitet. Vi har alltsa? goda fo?rutsa?ttningar att bidra till att ocksa? andra fa?r ta del av detta, sa?ger Lars Carlsson, professor vid Lulea? tekniska universitet.

Top