SE

Loxysoft AB förvärvar Dolphin AS och bildar Loxysoft Group

Loxysoft AB som idag är Sveriges mest framg?ngsrika leverantör av tjänster och produkter för kontaktcenterindustrin förvärvar Dolphin Software AS av Verdane Capital VI, Verdane Capital VII och Via Venture Partners och bildar Loxysoft Group.

Loxysofts position som nummer ett p? marknaden för utg?ende telefoni har möjliggjorts med hjälp av Nordens mest effektiva dialersystem som innefattar dialer och säljstödsystemet Loxysoft Sales samt tillhörande h?rdvara och infrastruktur. Efter m?nga ?rs dominans p? den svenska marknaden tar vi nu ytterligare ett steg i utvecklingen och förvärvar Dolphin Software AS inklusive dotterbolaget Dolphin Software AB, fd. XLScheduler AB, och bildar Loxysoft Group. Även telefonoperatören Loxytel AB kommer att ing? i Loxysoft Group. Efter förvärvet av Dolphin Software AS har Loxysoft Group ett komplett erbjudande inkluderande programvara, h?rdvara, infrastruktur och kompetens för att säkra sin position som Nordens ledande leverantör av verktyg för kontaktintensiva verksamheter och säljande organisationer.
? Att vara störst i Norden innebär m?nga fördelar för v?ra befintliga kunder och naturligtvis är det en konkurrensfördel att vi kan visa upp referenskunder över hela världen, säger Tobias Sjölander, VD för nybildade Loxysoft Group.
Loxysoft har sedan starten haft stora framg?ngar med dialersystemet och säljstödsystemet Loxysoft Sales. Efter förvärvet av Dolphin utökats produktportföljen med Dolphin Contact Center. Dolphin Contact Center används av kontaktcenter över hela världen och är ett ledande system för inkommande telefoni. Nytt i portföljen är ocks? ProScheduler, Dolphin Q och Social CRM, även dessa med en global m?lgrupp och en stabil kundstock. ProScheduler är ett bemanningsystem som hjälper verksamheter att optimera och effektivisera sin bemanning. Dolphin Q är en komplett kontaktcenterlösning för dem som använder sig av Microsoft Lync som kommunikationsplattform. Social CRM hanterar ett företags kommunikation och bevakning i alla sociala kanaler via ett enda intuitivt gränssnitt.
S?ledes kompletterar vi nu Loxysofts fokus p? utg?ende telefoni och effektiv försäljning med Dolphins förm?ga att hantera inkommande telefoni och kundtjänst.
? När tv? företag kompletterar varandra s? bra som Dolphin och Loxysoft gör, d? uppn?s synergieffekter som är sv?ra att komma ?t p? annat sätt. Att Dolphin och Loxysoft sl?r ihop sina verksamheter gör Loxysoft Group till en sv?rslagen kombination, säger Haakon Smeby, VD p? Dolphin Software AS.
Förvärvet av Dolphin Software AS och införlivandet i Loxysoft Group kommer att innebära stora fördelar för b?de Dolphins och Loxysofts kundstockar och gör Loxysoft Group till en global aktör med kapacitet att konkurrera p? flera olika marknader och attrahera en betydligt större m?lgrupp. I och med sammanslagningen fördubblas personalstyrkan och det blir en breddning av den existerande kompetensen vilket ger Loxysoft Group och dess kunder en trygghet inför de utmaningar som kontaktintensiva företag st?r inför de närmaste ?ren.
? När nu alla bitar faller p? plats ser vi en stor potential för en internationell tillväxt, säger Emma Skygebjerg, VD för Dolphin Software AB.
Loxysoft Group kommer inledningsvis att omsätta 140 miljoner kronor och ha kontor i Östersund, Bräcke, Stockholm, Göteborg och Oslo. Huvudkontoret kommer även fortsättningsvis att vara förlagt till Östersund.
Om Loxysoft
Loxysoft är ett modernt och ambitiöst IT-bolag som byggdes upp runt dialersystemet och säljstödsystemet, Loxysoft Sales, enorma framg?ngar. Följden blev att Loxysoft i mitten av 2000-talet rankades som ett av världens femhundra snabbast växande företag. Idag har företaget stabiliserats med en kontrollerad tillväxt och har ett 50-tal anställda p? tre orter i Sverige: Östersund, Stockholm och Bräcke.
I och med lanseringen av Loxysoft Flow 2012, stärktes Loxysofts profil som säljstödsspecialister ytterligare, samtidigt som Loxysofts m?lgrupp m?ngdubblades. Numera vänder sig Loxysoft till i princip alla kontaktintensiva företag och företag med n?gon form av säljfokus.
Om Dolphin
Dolphin är en av Nordens ledande produkt- och tjänsteleverantörer inom kontaktcenter och bemanningsplanering. Dolphin levererar kompletta lösningar och konsulttjänster till b?de privat och offentlig sektor, för alltifr?n sm? till stora kontaktcenter. Med mer än 20 ?rs erfarenhet i branschen har Dolphin en gedigen kunskap och en god först?else för alla typer av utmaningar inom kontaktcenterverksamhet.
Dolphin levererar stabila och användarvänliga system för hantering av ärenden via s?väl traditionella kanaler, som sociala medier och chat, samt bemanningsplanering (WFM).
Om Loxytel
Loxytel AB är en teleoperatör som levererar telekommunikation som tjänst till företag. Loxytel har idag möjlighet att vara helhetsleverantör till företag med verksamhet i hela världen. Loxytel växte 2013 genom företagsförvärv av bolaget Mobot AB. I förvärvet ingick en IP-Centrex telefoniplattform samt hela personalstyrkan och dess samlade kompetens. Det gör att Loxytel idag har en gedigen kompetens och erfarenhet b?de inom växeltelefoni, operatörstjänster samt telekomstrategi. En viktig styrka Loxytel besitter är erfarenheten fr?n b?de leverantörs- och kundperspektiv, vilket medför en mycket god kundförst?else.

Bifogade filer

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #Almi Mittersta   #Anna Lundmark Lundbergh   #Filipstad Bakre   #Pia Andersson