Lotteriinspektionen fördjupar granskningen av ATG:s utlandsspel

Efter incidenten den 5 september p? Östersundstravet, d? 19 miljoner kronor felaktigt inrapporterades som tillskott till lagda spel, fördjupar nu Lotteriinspektionen den p?g?ende granskningen. Myndigheten bist?s av internationell expertis.
ATG mottog fredagen den 12 september ett föreläggande fr?n Lotterinspektionen. Spelbolaget ?läggs där att ?tgärda fem punkter för att uppn? högre grad av spelsäkerhet för spelkonsumenterna. ?tgärderna ska vara dokumenterade senaste den 26 september 2014 eller utvecklas i en ?tgärdsplan och gäller samtliga speltjänster och distributionssätt.
– ?Det är av central betydelse att spelmarknadens aktörer genomför ett för spelkonsumenten tryggt och säkert spel. Incidenter över tid pekar p? brister i s?väl teknisk infrastruktur som spelbolagets metodik vid utlandsspel och ?tgärder m?ste skyndsamt komma p? plats som säkrar ATG:s spelerbjudande? säger Erik Sjöholm, biträdande operativ chef och koordinator för Lotteriinspektionens granskning.
Lotteriinspektionen har kontrakterat Paul Scotney, förre direktören för integritet och säkerhet vid British Horseracing Authority och idag verksam inom Sports Integrity Service Ltd, att bist? vid granskningen. Genomg?ende tema är analys av risker och system vid internationella transaktioner inom travet.
För ytterligare information, vänligen kontakta Erik Sjöholm, biträdande operativ chef p? 0765-330 155 eller Joakim Rönngren, kommunikationschef p? 0765-330 167.

Föreläggandet i sin helhet

Lotteriinspektionen är den myndighet som ska säkerställa att den svenska spelmarknaden är laglig, säker och tillförlitlig.

Related posts

Top