SE

Live at Heart ?inspiration för hela Stockholm-Mälarregionen

a8

Live at Heart, ett gott exempel p? samspel mellan kultur och näringsliv för utveckling av staden. Det visar en ny rapport som lyfter framg?ngsrika processer och arbetsmetoder fr?n Stockholm-Mälarregionen för att inkludera kultur i stadsutvecklingen.

Musikfestivalen Live at Heart skapar genom samspelet kultur och näringsliv en framg?ngsrik mötesplats mellan musikbranschen, besökare och kvällsekonomin. Rapporten, som tagits fram p? beställning av Mälardalsr?det, visar att musikfestivalen även bidragit till en positiv marknadsföring av Örebro för potentiella inv?nare och studenter.
? Genom Live at Heart ser vi hur ett kulturellt evenemang bidrar till regionens attraktivitet och platsmarknadsföring. Att stötta kulturella processer är viktigt inte minst för att stärka Stockholm-Mälarregionens konkurrenskraft, säger Heidi Trakowski, projektledare Öppen och kreativ region, Mälardalsr?det.
De framg?ngsfaktorer som lyfts fram är framförallt vikten av politisk förankring och stöd fr?n det offentliga. Genom att v?ga f?nga upp och driva goda idéer kan det offentligas uppgift vara att vara möjliggörare för att kreativa mötesplatser skapas.
? Vi har störst andel av den kreativa och kulturella sektorn i Sverige koncentrerad i Stockholm-Mälarregionen. Om vi inkluderar kulturella och kreativa näringar i utvecklingen av staden kan vi skapa en än mer öppen och attraktiv storstadsregion. Det är Live at Heart ett bra exempel p?, säger Heidi Trakowski fr?n Mälardalsr?det.
Rapporten ?Stadsutveckling med samverkan? pekar p? vikten av processer och formaliserade samarbeten för att framg?ngsrikt inkludera kultur i stadsutvecklingen. Gemensamt för alla exempel i den nya rapporten är just aspekter som handlar om samverkan mellan kulturella aktörer och offentliga organisationer.
Mälardalsr?dets arbete med den kulturella och kreativa sektorn startade 2012 för att lyfta sektorns betydelse för regionen. Det har skett i samband med Mälartinget 2013, i Almedalen 2013 och 2014 samt vid seminariet ?Kreativa mötesplatser? för ledare i Stockholm-Mälarregionen i mars 2014.
För mer information, kontakta:
Paloma Blanco, kommunikatör och pressansvarig, Mälardalsr?det 0703-94 76 19
Heidi Trakowski, konsult Öppen och kreativ region, Mälardalsr?det, 0707-78 27 26 [email protected]

A to już wiesz?  BOS kommenterar Lotteriinspektionens rapport "Omvärld"

Mälardalsr?det är en samverkansorganisation för 56 kommuner och fem landsting i Stockholm-Mälarregionen. Vi stärker regionens internationella konkurrens- och attraktionskraft genom att driva processer inom infrastruktur och transporter, kunskaps- och kompetensförsörjning och internationell benchmarking. Mälardalsr?det är en dynamisk mötesplats för politik, näringsliv och akademi i Stockholm-Mälarregionen.

Bifogade filer

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy