SE

Linköping har regionens bästa företagsklimat

Riksbyggen gör en omstrukturering i företagsledningen, vilket innebär att en ny funktion inrättas med Robert Söderhjelm som ekonomi- och finanschef (CFO). Fastigheter ing?r fortsättningsvis i ett nytt affärsomr?de med Carl-Johan Hansson som chef.

? Riksbyggen vill med den här förändringen renodla de tv? ansvarsomr?dena finans- och fastighetschef, säger vd Leif Linde. Detta för att ytterligare stärka v?r roll som samhällsutvecklare och ambition att vid sidan av huvudfokuset p? bostadsrätter ocks? bidra till fler hyresrätter.
Robert Söderhjelm har en l?ng bakgrund i Riksbyggen och har närmast haft titeln koncernstödschef ? ett ansvar han beh?ller i sin nya roll. Rekryteringen av ny finanschef som ska rapportera till CFO har p?börjats. Carl-Johan Hansson är i dag chef för projekt- och fastighetsutveckling i företaget, vilket ocks? blir en del av det nya affärsomr?det.
? Förändringen innebär att jag kommit överens med Katarina Staaf om att hon lämnar rollen som finans- och fastighetschef i företagsledningen, säger Leif Linde. Katarina har under sina ?r p? Riksbyggen p? ett föredömligt sätt moderniserat och effektiviserat v?r finansförvaltning.
Den nya organisationen gäller fullt ut fr?n den 1 juni 2014.

Riksbyggen utvecklar, förvaltar och förbättrar rummen som du bor och arbetar i.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy