SE

Lindahl biträder vid noteringen av NGM:s första AIF-fond – Coeli 2014

2014-09-09 08:00 Advokatfirman Lindahl KB Coeli Private Equity 2014 AB (Coeli 2014), som är ett investeringsbolag inom private equity, har noterats p? NGM AIF, en ny lista för alternativa investeringsfonder, med första handelsdag den 27 augusti. Advokatfirman Lindahl biträdde i etableringen och noteringen.

Coeli Private Equity 2014 AB (Coeli 2014), som är ett investeringsbolag inom private equity, har noterats p? NGM AIF, en ny lista för alternativa investeringsfonder, med första handelsdag den 27 augusti. Genom noteringen erbjuds investerare möjligheten att ta del av ett portföljkoncept baserat p? s? kallade ?buy-out-fonder? som normalt inte är tillgängligt för mindre investerare.
Mervärde till bolagets investerare skapas genom en noggrann urvals-, analys- och investeringsprocess i syfte att skapa högsta möjliga avkastning.
Coeli 2014 är det första bolaget som noterats p? NGM Nordic AIF sedan denna lanserades i somras. Bakgrunden till lanseringen av AIF-listan är den nya lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder som trädde i kraft den 22 juli 2013. De nya reglerna berör alla som förvaltar fonder i n?gon bemärkelse, men som inte är värdepappersfonder. AIF-fonder som vill marknadsföra sig gentemot icke-professionella investerare m?ste i och med direktivet vara upptagna till handel p? en reglerad marknad (gäller ej s? kallade specialfonder).
Advokatfirman Lindahl har biträtt Coeli 2014 i etableringen och noteringen genom ansvarige delägaren M?rten Steen (Private Equity/Kapitalmarknad och Publik M&A) med biträde av Marcus Andersson (Private Equity/Kapitalmarknad).

Om Advokatfirman Lindahl KB
Lindahl är en av Sveriges största affärsjuridiska advokatbyr?er. Utöver den stora byr?ns breda kapacitet har vi en absolut spetskompetens inom immaterialrätt, life science, processer och TMT-sektorn. Vi har ocks? en l?ng och gedigen erfarenhet inom omr?den som bank och finans, capital markets, M&A samt fastigheter. Lindahl är topprankad inom flera kompetensomr?den av de stora internationella rankinginstituten. Lindahl har omkring 400 medarbetare, varav drygt tv? tredjedelar är jurister, som arbetar fr?n v?ra kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala, Örebro och Helsingborg. Mer information om Lindahl finns p? www.lindahl.se, www.mynewsdesk.com/se/pressroom/lindahl och www.facebook.com/lindahlkarriar

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy