SE

Lindahl biträder Steenord i dess budpliktsbud p? Agrokultura

Steenord Corp. (?Steenord?) har den 28 augusti 2014 lämnat ett budpliktsbud att förvärva samtliga utest?ende aktier i Agrokultura AB (publ) (?Agrokultura?), noterat p? NASDAQ OMX First North.
Den 7 augusti 2014 offentliggjorde Steenord att dess innehav i Agrokultura passerat 30 procent av antalet aktier och röster, n?got som utlöste budplikt. Aktieägare i Agrokultura erbjuds 4,50 kronor per aktie i kontant vederlag, vilket värderar samtliga utest?ende aktier i Agrokultura till ca MSEK 626. Erbjudandet är villkorat av konkurrensgodkännande.
Steenord anser att Agrokulturas jordbruksverksamhet passar väl in i dess strategi och har därför sedan en tid ökat sitt innehav i Agrokultura. Steenord uppfattar att Agrokultura har kommit en god bit p? vägen med att skapa lönsamhet i sin verksamhet och anser att den nuvarande företagsledningen i Agrokultura tillsammans med Nikolay Fartushnyaks nätverk i den ryska jordbruksbranschen kommer att utveckla Agrokultura till ett framg?ngsrikt bolag och en attraktiv investering, som även fortsättningsvis är noterat p? NASDAQ OMX First North.
Steenord är ett investmentbolag som har sitt säte p? de Brittiska Jungfruöarna och är indirekt helägt av den privata ryska investeraren Nikolay Fartushnyak. Sedan 2006 fokuserar Nikolay Fartushnyak sin investeringsverksamhet, vid sidan av sin kärnverksamhet i Sportmaster Group, till Steenord. Steenord har investerat i flera olika branscher, huvudsakligen inom fastighetsbranschen.
Agrokulturas affärsidé är att generera en attraktiv avkastning p? investerat kapital genom optimal användning av Agrokulturas jordbruksmark för spannm?ls- och djurh?llningsproduktion samt andra likartade verksamheter i Ryssland och Ukraina. Agrokulturas verksamhetsstrategi är att bedriva effektivt, modernt jordbruk enligt internationell standard.
Advokatfirman Lindahl biträder Steenord i transaktionen med ett team som leds av Annika Andersson (Kapitalmarknad och Publik M&A) med biträde av Felix Boman och Olivia Flink (Kapitalmarknad och Publik M&A), Ulrica Salomon och Linda Lausson (EU och konkurrens) samt Anna Romell Stenmark (Skatt).

Om Advokatfirman Lindahl KB
Lindahl är en av Sveriges största affärsjuridiska advokatbyr?er. Utöver den stora byr?ns breda kapacitet har vi en absolut spetskompetens inom immaterialrätt, life science, processer och TMT-sektorn. Vi har ocks? en l?ng och gedigen erfarenhet inom omr?den som bank och finans, capital markets, M&A samt fastigheter. Lindahl är topprankad inom flera kompetensomr?den av de stora internationella rankinginstituten. Lindahl har omkring 400 medarbetare, varav drygt tv? tredjedelar är jurister, som arbetar fr?n v?ra kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala, Örebro och Helsingborg. Mer information om Lindahl finns p? www.lindahl.se, www.mynewsdesk.com/se/pressroom/lindahl och www.facebook.com/lindahlkarriar

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy

Tagi: #Anna Werner   #EU   #Handelskammaren Den