Lindahl biträder Acando i dess offentliga uppköpserbjudande av Connecta

Acando AB (publ) (?Acando?), noterat p? NASDAQ OMX Stockholm, har den 9 juni 2014 lämnat ett rekommenderat offentligt uppköpserbjudande att förvärva samtliga utest?ende aktier i Connecta AB (publ) (?Connecta?), noterat p? NASDAQ OMX Stockholm.
Aktieägare i Connecta erbjuds att för varje tre befintliga aktier i Connecta erh?lla tio nya aktier av serie B i Acando. Baserat p? betalkursen för en aktie av serie B i Acando om 13,85 kronor per aktie den 5 juni 2014, den sista handelsdagen före erbjudandets offentliggörande, motsvarar erbjudandet ett värde om cirka 46 kronor per aktie i Connecta. Det totala budvärdet för samtliga aktier i Connecta uppg?r till cirka 480 miljoner kronor. Erbjudandet är villkorat av sedvanliga villkor, inklusive konkurrensgodkännande.
Genom erbjudandet bedömer Acando att en ledande position skulle n?s inom Management Consulting, Strategisk IT, SAP och MS Dynamics samt en tydligt ledande position inom flera lösningsomr?den inom Digital Solutions. Connectas starka positioner inom branscher s?som offentlig sektor, handel och TIME är ett bra komplement till Acandos styrka inom omr?den som tjänsteproducerande bolag, tillverkande industri och automotive. En större volym kommer att möjliggöra och rationalisera en snabbare uppbyggnad av tydlig industrivertikal kompetens vilket bedöms vara en framg?ngsfaktor. Det är Acandos bedömning att en kombination av Acando och Connecta skulle placera den nya sammanslagna enheten som det ledande konsultföretaget i Sverige, med en unik position när det gäller erfarenhet, storlek och helhetserbjudanden.
Acando är ett management- och it-konsultbolag som tillsammans med sina uppdragsgivare skapar affärsnytta genom att förbättra och effektivisera processer, organisation och it. Acando har 1 100 medarbetare fördelade p? 19 kontor i Sverige, Tyskland, Norge, Finland och England. Med Acandos kärnvärden ? laganda, passion och resultatskapande ? ser Acando till helheten och först?r sambandet mellan verksamhet och it. Acando omsätter cirka 1,5 miljarder kronor per ?r.
Connecta är ett konsultbolag som ?stadkommer best?ende verksamhetsförändringar och stärker kundernas konkurrenskraft. Fokus ligger p? att f? fr?gorna p? ledningens agenda att hända; fr?n strategi till genomförande och best?ende resultat. Connectas konsulter kombinerar affärsstrategi och genomförandekraft inom Management Consulting, Enterprise Consulting och Digital Consulting med branschkunskap och förm?ga inom nya tekniska omr?den. Kärnerbjudanden kompletteras med tjänster inom bland annat Application Management, IT Infrastructure Services och Competence Matching. N?gra av Connectas största kunder är Apoteket, Ericsson, ICA och TeliaSonera. Under 2013 omsatte Connecta 724 miljoner kronor.
Advokatfirman Lindahl biträder Acando i transaktionen med ett team som leds av Annika Andersson (Kapitalmarknad och Publik M&A) med biträde av bl.a. Maria Arnoldsson, Gabriela Baier-Sandén och Olivia Flink (Kapitalmarknad och Publik M&A), Jesper Johansson (Bank och Finans), Anna Romell Stenmark (Skatt), Ulrica Salomon och Erik Brändt (EU och konkurrens), ?Jonas Westerberg och Annalena Nordin (Immaterialrätt), David Frydlinger och Sara Hansson (IT, media och telekom), Johan Hörnberg (Arbetsrätt) samt Salomon Nutti (Fastigheter).
Om Advokatfirman Lindahl KB
Lindahl är en av Sveriges största affärsjuridiska advokatbyr?er. Utöver den stora byr?ns breda kapacitet har vi en absolut spetskompetens inom immaterialrätt, life science, processer och TMT-sektorn. Vi har ocks? en l?ng och gedigen erfarenhet inom omr?den som bank och finans, capital markets, M&A samt fastigheter. Lindahl är topprankad inom flera kompetensomr?den av de stora internationella rankinginstituten. Lindahl har omkring 400 medarbetare, varav drygt tv? tredjedelar är jurister, som arbetar fr?n v?ra kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala, Örebro och Helsingborg. Mer information om Lindahl finns p? www.lindahl.se, www.mynewsdesk.com/se/pressroom/lindahl och www.facebook.com/lindahlkarriar

Related posts

Top