SE

LCC-skola uppmanar till energieffektivisering

a8

Sveriges upphandlare och miljösamordnare erbjuds nu en introduktion till att räkna p? livscykelkostnader (LCC) i upphandling.
Miljöstyrningsr?det har tagit fram en fritt tillgänglig webbaserad LCC-skola som ger grundläggande kunskaper i hur det g?r att utforma kriterier och göra en behovsanalys med hjälp av LCC inför en upphandling. V?rt syfte med LCC-verktyget är att spara pengar, energi och därmed skapa miljömässiga fördelar. LCC visar faktiska kostnader under en produkts livscykel inklusive olika typer av driftskostnader och energianvändning.
?En LCC-jämförelse mellan olika alternativ i behovsanalysen kan visa att ett miljöanpassat alternativ blir billigare i längden. D? kan man göra ett vägval och endast efterfr?ga det gröna alternativet i upphandlingen?, säger Ylva Svedenmark, projektledare p? Miljöstyrningsr?det.
LCC-skolan är en del av ett större utbildningspaket som handlar om att energieffektivisera den offentliga sektorn. Regering och riksdag har uppmanat offentliga myndigheter att föreg? med gott exempel och upphandla energieffektiva produkter.
Utöver LCC-skolan finns Guiden för energieffektiva produkter som ger specifik information om upphandling inom olika produktomr?den. Nu lanseras tv? nya omr?den: fordon och storkök.
LCC-skolan är kortfattad och enkel att använda och länkar vidare till ytterligare information p? webben.
G? LCC-skolan http://utbildning.msr.se/lcc/
Läs mer om Miljöstyrningsr?dets övriga webbutbildningar, inklusive Guiden för energieffektiva produkter http://utbildning.msr.se/start/
För mer information om LCC-skolan, vänligen kontakta Ylva Svedenmark, projektledare, [email protected], tfn 08 5576 3331, eller Susanne L?ng, kommunikations- och pressansvarig, [email protected], tfn 070 8968 881.

Miljöstyrningsr?det är regeringens expertorgan inom miljöanpassad och annan h?llbar offentlig upphandling och ger stöd till offentliga sektorn att miljöanpassa sina inköp. Miljöstyrningsr?det utvecklar och tillhandah?ller även miljöledningssystem (EMAS) och internationellt jämförbar produktrelaterad miljö- och klimatinformation (EPD?-systemet).

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy