SE

Lauritz.com ger ut obligationer för 375 miljoner SEK för att växa ytterligare

Sedan starten 1999 har Lauritz.com vuxit fr?n 24 miljoner SEK ?r 2000 till 1 miljard SEK under 2013 i koncernomsättning. Nu ökar auktionshuset expansionstakten ytterligare genom att investera i en ambitiös tillväxtplan. Finansieringen har just fallit p? plats genom en framg?ngsrik obligationsutgivning p? 375 miljoner SEK.
De 375 miljonerna SEK ska användas till tv? olika fokusomr?den. För det första vill Lauritz.com öka takten för etablering av nya auktionshus för lokal inlämningar och visningar. Detta ska ske antingen genom att köpa upp och omvandla befintliga, traditionella auktionshus till Lauritz.coms nätauktioner, eller genom att etablera fler filialer genom Lauritz.coms partnerkoncept (en form av franchising). I Lauritz.coms tillväxtplan planerar man att etablera ytterligare filialer i Sverige och Tyskland samt öppna företagets första auktionshus p? den engelska respektive den franska marknaden. För det andra ska kapitaltillskottet användas för att stärka affärsplanen ytterligare genom exempelvis servicefrämjande ?tgärder, s?som vidareutveckling av IT-system, förbättring av transportlösningar o.s.v.

Bengt Sundström, företagets grundare, ägare och styrelseordförande säger: Ända sedan Lauritz.com lanserades har det varit v?r vision att revolutionera auktionsbranschen internationellt och inspirera moderna konsumenter att sälja och köpa p? auktion. Jag är uppvuxen i Sverige och är därmed formad av en industrikultur, och jag växte dessutom upp i närheten av IKEAs första varuhus. När jag lanserade Lauritz.com formulerade jag därför ocks? det optimala tillväxtm?let – att etablera Lauritz.com i varje land där det finns ett IKEA. De 375 miljoner kronorna fr?n obligationsutgivningen ska möjliggöra nästa etapp p? Lauritz.coms resa ut i världen. Vi är ödmjuka inför uppgiften, men samtidigt ambitiösa ? vi vill gärna vara topp 5 i världen inom auktioner, samtidigt som vi beh?ller v?ra tydliga skandinaviska rötter. Inom designklassiker är vi i dag redan ett av världens största auktionshus, men inom flera andra kategorier, t.ex. konst, har vi fortfarande en bit kvar i ett internationellt perspektiv.
Verkställande direktör Mette Rode Sundström tillägger: Vi är stolta över att s? m?nga har tagit till sig Lauritz.coms auktionskoncept. Det stimulerar oss att lägga ned ännu mer kraft p? expansionen. V?rt arbete ligger fortsatt i att demokratisera auktionsbegreppet och n? ut till fler kunder som inte har handlat p? auktion tidigare. V?r viktigaste drivfaktor för tillväxt är etablering av nya, lokala Lauritz.com auktionshus s? att vi kan vara tillgängliga för säljare i flera städer b?de i och utanför Norden. Här kan obligationsintäkterna ge oss en betydligt snabbare tillväxt. Under det senaste ?ret hade vi budgivare fr?n 150 olika länder, s? v?ra kunder har redan en internationell profil, vilket vi ocks? önskar för v?ra säljare.
Under sina 15 första verksamhets?r har Lauritz.com haft en genomsnittlig ?rlig tillväxt p? 34 %. Denna tillväxt har primärt genererats med eget kapital. För att förverkliga den vidare internationella tillväxtpotentialen har Lauritz.com valt att tillföra externt kapital. Beslutet att emittera företagsobligationer togs efter en l?ng rad dialoger med investerare, som under tidens g?ng uttryckt intresse i Lauritz.com.

Bengt Sundström förklarar: Eftersom finansmarknaden har utvecklat sig i en riktning där även mindre och mellanstora företag kan finansiera sig med företagsobligationer, s? ans?g vi att denna metod passade bra till även v?ra behov. Efter att ha sonderat terrängen och diskuterat med olika banker s? inledde vi ett samarbete med investeringsbanken ABG Sundal Collier, en r?dgivare med en stark position p? marknaden för företagsobligationer. Vi är mycket nöjda med b?de samarbetet och resultatet.
Obligationen är i svenska kronor men vänder sig till professionella investerare i hela Norden. Bengt Sundström säger: Lauritz.com f?r just nu mycket positiv uppmärksamhet i Sverige, b?de bland kunder, opinionsbildare och i pressen. V?r samarbetspartner ABG Sundal Collier r?dde oss att ställa ut obligationerna i svenska kronor. Dels har den svenska finansmarknaden mer erfarenhet av och större fokus p? företagsobligationer än den danska och dels finns det flera obligationsinvesterare i Sverige. B?da faktorerna visade sig vara helt korrekta. Vi har upplevt ett imponerande intresse i Sverige.
Obligationen kommer att noteras p? NASDAQ OMX Stockholm. Den har en rörlig ränta och 5 ?rs löptid. Investeringsbanken ABG Sundal Collier har st?tt för den finansiella r?dgivningen och har fungerat som en huvudsaklig sole manager och bookrunner, medan advokatfirman Bruun & Hjejle har varit Lauritz.coms juridiska r?dgivare vid obligationsutgivningen. Gernandt & Danielsson Advokatbyr? av ABG Sundal Collier har utsetts som juridiska r?dgivare under transaktionen. Nordic Trustee är agent. Villkoren för obligationsutgivningen är utformad s? att Lauritz.com kan ställa ut obligationer i tv? omg?ngar för totalt 550 miljoner SEK. I den första omg?ngen blir det allts? 375 miljoner SEK.

Kontakt:
Vid fr?gor kontakta Johanna Zelazny, p? telefon +46 70 650 7073 eller via e-post: [email protected] eller [email protected]

Om Lauritz.com
Lauritz.com är Nordens största auktionshus. 1999 blev Lauritz.com världens första traditionella auktionshus att helt överg? till nätauktioner. Med sin bakgrund i den traditionella auktionsvärlden var det Lauritz.coms svenska grundare och ägare Bengt Sundströms grundtanke att sätta kunden i centrum och flytta auktionerna fr?n det fysiska rummet till internet. Lauritz.com har i dag 21 filialer i Sverige (5), Danmark (13), Tyskland (2) och Belgien (1). Här kan säljare dagligen lämna in förem?l till husens experter och köpare inspektera de objekt som ligger ute p? auktion p? plats i filialernas showroom. All budgivning sker online p? Lauritz.com. Alla varor värderas, beskrivs och fotograferas objektivt av Lauritz.coms egna experter och fotografer. Idag sysselsätter företaget ca 260 medarbetare. Omsättningen har vuxit fr?n 24 miljoner SEK ?r 2000 till 867 miljoner SEK under 2013. Koncernens omsättning, inklusive kund till kund-nätauktionerna QXL uppgick till 1 003 miljoner SEK under 2013. Lauritz.com har över 1,2 miljoner registrerade kunder och cirka 130 000 besök per dag p? webbplatsen och i appen. Besökarna kommer fr?n cirka 200 olika länder.

Bifogade filer

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #Kronofogdemyndigheten Cecilia Nykvist   #Medverkande Eva Liedstr   #Swedbank Josefine Uppling   #Swedbank Katrin Rundstr