Lärare och läkare vinner kunskapsresa till Uganda

KPA Pension har utsett tv? vinnare av en resa till Vi-skogens planteringsprojekt i Uganda. Pristagarna är Lena Lindström, lärare p? Vegaskolan i Vännäs, och Jessica Petterson, läkare p? Hallands sjukhus i Varberg.
I v?ras utlyste KPA Pension en tävling bland kunderna i kommuner och landsting. De fick svara p? fr?gor om KPA Pensions h?llbarhetsarbete samt beskriva hur den egna arbetsplatsen kan bli mer h?llbar. I samarbete med Vi-skogen uts?gs sedan tv? vinnare av 800 svarande. Folksams jurister har verifierat tävlingsreglerna.
Juryns motivering till sitt beslut:
? Läraren Lena Lindström ?visar ett engagemang och hur det g?r att med de medel som finns vara kreativ och bygga kunskap för framtidens hjältar – v?ra barn.?
? LäkarenJessica Petterson ?visar mod och kreativa lösningar p? hur dagens sjukv?rd skulle behöva mer medmänsklighet och en stunds reflektion istället för att förlita sig p? medicinering – som vi hör fler och fler larm om.?
KPA Pension har sedan 1998 planterat 40 000 träd vid Victoriasjön i ett omr?de som hotas av torka, erosion och skyfall. Därmed klimatkompenserar bolaget för de egna utsläppen och stöttar samtidigt lokalbefolkningen. B?da pristagarna reser till Uganda med Eva Axelsson, h?llbarhetschef KPA Pension:
?Syftet med resan är att följa upp v?rt arbete med trädplanteringsprojektet Vi-skogen p? plats. Dessutom vill vi involvera och engagera v?ra kunder i v?rt h?llbarhetsarbete och därför l?ter vi tv? kunder följa med p? resan, säger Eva Axelsson.
Vi-skogens vision lyder: ?En h?llbar miljö som gör det möjligt för människor i fattigdom att förbättra sina liv.? Vi-skogen har i dag verksamhet i alla länder runt Afrikas största sötvattensjö ? Victoriasjön. Mer än en miljon sm?bönder n?s av Vi-skogens insatser.
Kunskapsresan till Uganda äger rum den 24 oktober till den 7 november 2014.
För mer information kontakta:
Eva Axelsson, h?llbarhetschef KPA Pension, tel 08-665 04 34
Birgitta Hammarström, presschef KPA Pension, tel 08-665 06 34, 0734-33 39 37
KPA Pension är det ledande pensionsbolaget inom kommunsektorn med över en miljon enskilda kunder och 1000 arbetsgivarkunder. KPA Pension förvaltar i dag över 100 miljarder kronor och erbjuder pensionslösningar sedan 1922. Ägare är Folksam och Sveriges Kommuner och Landsting. KPA Pension har enbart etiska placeringar. Läs mer p? www.kpa.se

Related posts

Top