Lantmännen Cerealia f?r kontroll med Primelog

Lantmännen Cerealia har valt Primelog som partner för att effektivisera sina processer och f? bättre kontroll över logistikflöden och kostnader. Med lösningen fr?n Primelog f?r Lantmännen Cerealia stöd för ruttplanering, transportbokning, statusuppföljning, självfakturering och fakturakontroll. Dessutom ger Primelogs analysverktyg möjlighet till en detaljerad styrning och uppföljning av logistikkostnader och CO2-utsläpp för Lantmännen Cerealias verksamheter i Sverige, Danmark och Norge.
?Primelog LMS är en komplett lösning för att tillgodose v?ra behov?, säger Tobias Traneborn, Head of Logistics p? Lantmännen Cerealia. ?Särskilt funktionalitet för att ge oss bättre kontroll p? v?ra logistikkostnader genom att införa självfakturering och en hundraprocentig fakturakontroll var avgörande för v?rt val av Primelog som leverantör.”
För Primelog innebär samarbetet med Lantmännen Cerealia att Primelog förstärker sin logistikmjukvara för livsmedelsbranschen och ger kunderna en effektivare logistikprocess som skapar konkurrensfördel.
?Vi är glada för att ha f?tt Lantmännens förtroende att bidra till att förbättra Lantmännen Cerealias logistikflöden och att med Primelog Cost Control eliminera pappersfakturahanteringen?, säger Lena Ridström, VD p? Primelog.

Primelog Software AB är en ledande leverantör av globala logistiklösningar för företag i norra Europa.

Vi hjälper v?ra kunder att utveckla och f? kontroll över sina globala varuflöden för att uppn? lägre kostnad och bättre tillförlitlighet. V?r kompetens inom logistik och v?r egenutvecklade logistikmjukvara Primelog är de främsta anledningarna till att v?ra globala kunder, stora och ledande företag inom sina respektive branscher, har valt oss som leverantör.
Primelog Software AB bedriver verksamhet i egen regi och genom partnernätverk i Europa, Nordamerika och Asien. Företaget ägs och drivs av grundarna tillsammans med institutionella och privata investerare.
Mer information finns p? www.primelog.com

Bifogade filer

Related posts

Top