SE

L?n framför kreditkort kan löna sig

2014-07-02 11:24 Lendo I sommartider ökar konsumtionen hos m?nga svenskar. D? är det m?nga som tar till kreditkortet. Men det kan löna sig att se över alternativen.

Semesterm?naderna kan bli kostsamma för m?nga hush?ll, och det är lätt hänt att betalkorten används mer slentrianmässigt än smart. Det betyder högre utgifter och ibland ocks? onödiga kostnader för den flitige kortanvändaren.
M?nga av de kreditkort som svenskarna använder kan, utöver kostnaderna för kortet, vara belagda med b?de höga avgifter för s?väl kontantuttag som valutaväxling. Dessutom kan flera aktiva kreditkort p?verka villkoren för konsumenten. Det betyder att kostnaderna för den enskilde kan bli oväntat höga. Därför rekommenderar privatl?neförmedlaren Lendo konsumenterna att jämföra de olika alternativen för finansiering.
Tidigare siffror fr?n Riksbanken över perioden 2006-2012 visar ränteniv?er p? kreditkortsskulder mellan 10-14 procent, jämfört med 5-8 procent för privatl?n.
Det billigaste alternativet för konsumenten är naturligtvis att ha sparade medel till den planerade eller oplanerade sommarutgiften, s?som semesterresan. Men skulle l?nefinansiering änd? bli aktuellt, s? kan det allts? löna sig att lägga ned tid p? att närmare jämföra privatl?nealternativet med kreditkortet.
? Det är flera faktorer som just nu talar för att privatl?n kan bli billigare än till exempel användning av kreditkort. Det kanske främsta är att räntorna fortsätter att vara l?ga och i början av juli kan Riksbanken till och med sänka reporäntan ytterligare. Det brukar ge effekt p? l?ngivarnas räntor, säger Hanna Neidenmark, produktchef p? Lendo och fortsätter:
? I juni har svenskarna dessutom f?tt sina inkomstuppgifter uppdaterade i UCs databas, vilket för m?nga innebär bättre kreditvärdighet. Lägg därtill möjligheten att samla sina l?n hos en l?ngivare. Men det handlar naturligtvis om att varje l?ntagare utvärderar möjligheterna utifr?n sina förutsättningar.
Lendo är Sveriges ledande l?neförmedlare för privatl?n och har funnits p? den svenska marknaden sedan 2007. Genom v?r unika lösning med endast en kreditupplysning kan konsumenten söka l?n hos flera banker samtidigt och därefter själv välja vilket l?neerbjudande som passar bäst. Lendos oberoende förmedlingstjänst är för konsumenten kostnadsfri och varje m?nad hjälper vi tusentals kunder att hitta rätt l?nelösning.

Bifogade filer

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy