SE

Lägst andel allmän pension till stockholmarna

Pensionärerna i Stockholms län har lägst andel allmän pension i förh?llande till den tidigare inkomsten, i genomsnitt 41 procent. Högst andel har pensionärerna p? Gotland där den allmänna pensionen utgör 50 procent av den tidigare inkomsten. Det visar nya beräkningar fr?n tjänstepensionsföretaget Collectum.

? För m?nga svenskar motsvarar den allmänna pensionen mindre än hälften av den tidigare lönen, i genomsnitt 43 procent. Därför är tjänstepensionen en allt viktigare del av den framtida pensionen, säger Tomas Carlsson, pensionsexpert p? Collectum.

I Stockholms län var den genomsnittliga allmänna pensionen 12 100 kronor per m?nad under 2013. Det motsvarar 41 procent av den genomsnittliga inkomsten bland blivande pensionärer. P? Gotland var den genomsnittliga allmänna pensionen 11 200 kronor per m?nad, vilket motsvarar 50 procent av den genomsnittliga inkomsten bland blivande pensionärer. Genomsnittet för landet är 43 procent.

Den allmänna pensionen har ett inkomsttak p? drygt 35 000 kronor i m?naden, vilket betyder att man inte tjänar in n?gon allmän pension p? lön som överstiger taket. Ju högre inkomst man har, desto större betydelse kommer tjänstepensionen att ha för pensionens storlek­.
? Alla borde ta n?gra minuter en regnig dag i sommar och göra sin egen pensionsprognos. P? minpension.se finns uppgifter om s?väl den allmänna pensionen som intjänad tjänstepension och eventuellt privat pensionssparande, säger Tomas Carlsson.
De allra flesta har en tjänstepension. Till exempel kommer en privatanställd tjänsteman som är 45 ?r i dag och har en m?nadslön p? 35 000 kronor att f? 5 700 kronor i tjänstepension per m?nad att lägga till den allmänna pensionen. Det visar beräkningar fr?n Collectum.
Fakta nedan:
– Tabell: Andel allmän pension av tidigare inkomst, per län
– Om statistiken
Länk: Andel allmän pension av tidigare inkomst, per län och kommun
För mer information, kontakta gärna:
Cathrine Carlberg, tf informationschef Collectum, 070-794 26 86.
Tomas Carlsson, pensionsexpert Collectum, 070-091 76 25.
Genomsnittlig allmän pension i förh?llande till tidigare inkomst, per län
LänM?nadsinkomstAllmän pensionAndel allmän pension av m?nadsinkomst
Gotland22 57511 23450 %
Jämtland23 30011 44549 %
Gävleborg24 05011 58448 %
Värmland23 74211 37648 %
Kalmar23 70811 28748 %
Södermanland24 78311 76147 %
Blekinge24 10811 40547 %
Norrbotten25 05811 79847 %
Västernorrland25 13311 76647 %
Dalarna24 69211 53447 %
Örebro25 03311 60246 %
Östergötland25 21711 47946 %
Sk?ne25 09211 41245 %
Kronoberg24 65811 20645 %
Västerbotten25 75011 70045 %
Västmanland25 90011 73545 %
Jönköping24 84211 25245 %
Västra Götaland25 64211 57745 %
Halland25 87511 52545 %
Uppsala27 45011 90843 %
Stockholm29 42512 11241 %
Riket25 94211 26243 %

Om statistiken: Uppgifterna om genomsnittlig inkomst (sammanräknad förvärvsinkomst) är hämtade fr?n SCB och avser personer 60-64 ?r under inkomst?ret 2012. Uppgifterna om genomsnittlig allmän pension är hämtade fr?n Pensionsmyndigheten och avser 2013. Statistiken är den senaste tillgängliga fr?n respektive myndighet.
Tv? miljoner tjänstemän har tjänstepensionen ITP som har kommit till genom ett avtal mellan Svenskt Näringsliv och PTK.P? uppdrag av dem upphandlar Collectum, utan eget vinstintresse, de försäkringsbolag som f?r förvalta tjänstepensionen ITP och ställer krav p? l?ga avgifter och hög historisk avkastning.

Det är hos Collectum tjänstemännen väljer vem som f?r förvalta deras tjänstepension.
Collectum förmedlade 28 miljarder kronor i premier under 2013 mellan 33 000 företag och cirka tio försäkringsbolag. www.collectum.se www.pratapension.se
Bifogade filer

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #Alecta En   #Eva Adolphson   #Johan Anderson   #OECD