SE

Lagerbolag, den bästa bolagsbildningen när du har br?ttom

Lagerbolag är bäst när det är br?ttom
Som regel är den bästa bolagsbildningen att köpa ett lagerbolag när det är br?ttom att komma ig?ng. Orsaken är att lagerbolaget redan är en juridisk person med organisationsnummer och därför kan starta verksamhet omedelbart.
Om det inte är br?ttom
kan vi hjälpa till med att nybilda bolaget. Även om det inte är br?ttom kan det vara idé att änd? välja v?rt lagerbolag AB Grundstenen.
Handelsbolag, kommanditbolag, ekonomisk förening, bostadsrättsförening
Ocks? för dessa rörelseformer gäller ovanst?ende och tillhandah?ller vi lagerbolag/lagerförening.
Vill du veta mer om skillnaden mellan att köpa ett lagerbolag och att nybilda ett bolag eller förening?
Hör av dig till n?got av v?ra kontor s? svarar vi gärna utan kostnad p? dina fr?gor.
Kontakta oss!
Vi hjälper gärna till med dina varumärkesärenden. Kontakta oss enkelt via telefon eller e-post! Självklart g?r det bra att göra ett personligt besök hos n?got av v?ra kontor. Vi finns i Falun, Stockholm, Göteborg och Malmö.

Falun (HK): 023 ? 79 23 00
Stockholm: 08 ? 23 41 15
Göteborg: 031 ? 17 12 25
Malmö: 040 ? 720 20
E-post: [email protected]
William Björklund
Telefon: 023-79 23 34
E-post: [email protected]

Om Svenska Standardbolag AB
Svenska Standardbolag är marknadsledande inom bolagstjänster i Sverige sedan 1954 och har bist?tt svenskt näringsliv med bolagstjänster vid mer än 400 000 tillfällen. V?rt lagerbolag AB Grundstenen är v?r till antalet största tjänst. Mer än 130.000 har startat företag med ett AB Grundstenen.
Svenska Standardbolag är ocks? ledande inom omr?det avvecklingar av aktiebolag. Sedan 1992 har fler än 13 000 aktiebolag avvecklats genom den unika tjänsten för snabbavveckling, Slutstenen.
Utöver v?rt huvudkontor i Falun har vi även kontor i Stockholm, Göteborg och Malmö.
Kontaktuppgifter
Besöksadress: Magasinsgatan 7 B
Adress: Box 292, 791 27 Falun
Telefon: +46 (0)23 79 23 00
Fax: +46 (0)23 288 94
E-post: [email protected]
Hemsida: www.standardbolag.se

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy