SE

Labels, konkurrens och etisk arbetsmetod.

a8

Labels, konkurrens och etisk arbetsmetod.
Smaksked sk?ne är ett privatägt bolag med fokus p? universala, högkvalitativa produkter och lösningar, formgivna och producerade för att komplettera, livsmedels-, farma och healthcare sektorn.
Smaksked Sk?ne grundades 2008, men själva konceptet och varumärket, utvecklades och presenterades redan i januari 2007.
Smaksked Sk?nes affärsidé är att inte n? bara en marknad. Genom att utveckla idéer som är g?ngbara inom flera segment, utökas även andra marknader inom varierande omr?de.
En rad välkända världsledande företag har f?tt ta del av företagets affärsidé och produkter p? tidigt stadium, vilket även gör produkterna välkända p? marknad, inte minst med tanke p? de sekretesser och korrespondens som upprättats genom ?ren.
Bolaget tillämpar en etisk arbetsmetod, som utesluter all form av plagiat och otillbörlig tillämpning av konkurrenssituation för ?tkomst av marknadsandelar.
Genom att märka bolagets produkter med en label; EF Eva Frid, innebär det att produkten är kontrollerad och kvalitetssäkrad.
? Smaksked Sk?ne AB 2014
Owner of concept / registered trademark:
Smaksked? – Sweden Spoon?
www.smaksked.com

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy