Bank

Kostnadsreduksjoner og ?kte marginer gir betydelig resultatforbedring i BN Bank ASA

Med sterk fokus p? effektiv drift og kostnadsbesparelser har BN Bank redusert driftskostnadene med 16 prosent tilsvarende 30 millioner kroner sammenlignet med samme periode i fjor. I tillegg til forbedring i marginbildet gir dette en kostnadsprosent p? 32 prosent. Dette gj?r BN Bank til landets mest kostnadseffektive bank.

?Kostnadslederskap er sv?rt viktig for oss som bank. Det gir v?re kunder best mulig betingelser over tid, samtidig som vi bygger kapital i henhold til de varslede kapitalkravene og etter hvert gir eierne forventet avkastning?, sier administrerende direkt?r Gunnar Hovland i en kommentar.
I 3. kvartal 2013 leverer BN Bank et resultat etter skatt p? 93 millioner kroner. Det gir en egenkapitalavkastning etter skatt i kvartalet p? 10,6 prosent.
Samlet per 3. kvartal 2013 leverer BN Bank et resultat etter skatt p? 204 millioner kroner, opp fra 104 millioner kroner fra tilvarende periode i fjor. Dette gir en egenkapitalavkastning etter skatt p? 8 prosent hittil i ?r. Reduserte driftskostnader og ?kte marginer bidrar positivt, mens tap p? utl?n og sikringsfondsavgift bidrar negativt. Det har v?rt en moderat vekst i utl?n p? 1,5 milliarder kroner, tilsvarende 3 prosent, siste 12 m?neder.
Netto tap p? utl?n og garantier utgjorde 65 millioner kroner per 3. kvartal 2013, og misligholdet utgjorde 1,88 prosent av brutto utl?n i konsernet og garantiportef?ljen (1,47 prosent).
Bankens kapitaldekning, kjernekapitaldekning og ren kjernekapitaldekning var henholdsvis14,5 prosent, 12,3 prosent og 10,4 prosent per 30. september 2012.
Hovedtall fra resultatoppstillingen for BN Bank ASA for 3. kvartal 2013 og per 30.09.2013 med sammenligningstall;
Millioner kroner3. kv. 20133. kv. 201230.09.1330.09.12
Netto renteinntekter10989300258
Andre driftsinntekter6638210112
Andre driftskostnader5362161191
Driftsresultater f?r tap12265349179
Tap p? utl?n-7136536
Driftsresultat f?r skatt12952284143
Beregnet skattekostnad36148039
Resultat etter skatt9338204104

Se vedlagte kvartalsrapport for ytterligere kommentarer til resultat og balanseutvikling.
BN Bank ASA – 3. kvartal 2013
For ytterligere opplysninger vennligst kontakt:
Gunnar Hovland, administrerende direkt?r, e-mail: [email protected] og tlf 905 20 035
Trond S?raas, direkt?r ?konomi- og finans, e-mail: [email protected] og tlf 922 36 803
BN Bank er en av Norges beste p? innskuddsprodukter og boligl?n. Vi har flere ganger vunnet og f?tt gode plasseringer i Dine Pengers Bank NM opp gjennom ?rene. BN Bank har litt over 100 ansatte, og ca 60 000 kunder i hele Norge. Vi har ingen filialer, men vi er alltid tilgjengelig p? nett, brett og mobil.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy

Tagi: #Intern Klarna   #Om Klarna Klarna   #Seniornett Norge   #Tore Langemyr Larsen