SE

Kontoret speglar din verksamhet

Svenska nationalekonomer har utövat ett betydande inflytande p? debatt och politik i v?rt land. M?nga av dem har ocks? vunnit internationell berömmelse för sina insatser. Andra, som var inflytelserika p? sin tid, har numera fallit i glömska.
I bokens porträtteras trettiosex svenska nationalekonomer av idag aktiva forskare som kommenterar hur aktuell ekonomernas forskning är för dagens ekonomiska teori och praktik.
Ekonomporträtten berättar inte bara om ekonomernas tankar utan ocks? om det samhälle de verkat i och om dem själva som människor. Vi f?r här en levande bild av svenskt samhälle och ekonomisk debatt under 400 ?r.
Christina Jonung, fil lic, var tidigare verksam vid Nationalekonomiska institutionen vid Lunds universitet. Hennes forskning har handlat om yrkessegregering och ekonomiska aspekter p? jämställdhetsfr?gor.
Ann-Charlotte St?hlberg är professor i nationalekonomi och verksam vid Institutet för social forskning, Stockholms universitet. Hennes forskning avser främst offentlig ekonomi, särskilt socialförsäkringsekonomi.

Fr?gor/intervjuer: Kontakta Christina Jonung, 070-286 99 06 eller Ann-Charlotte St?hlberg 0730-49 04 95
Mail: [email protected] [email protected]
Recensionsexemplar, bilder och övriga fr?gor: Jolanta Wadensjö, Dialogos förlag, tefn 08-15 46 97 eller 0720-49 77 25 eller [email protected]
585 sidor. Mjukband.
ISBN 978-91-7504-264-0
Utkom april 2014

Dialogos förlag – det lilla förlaget med de stora böckerna! Utgivning av facklitteratur inom omr?den som historia, religionshistoria, juridik, biologi, spr?k, mat & dryck, etnologi, samhällsfr?gor med mera.

Similar Posts