SE

Kontek sl?r upp dörrarna till nya lokaler i Hammarby Sjöstad

Löneföretaget Kontek expanderar och flyttar nu till nya lokaler i Stockholm, närmare bestämt till Hammarby Allé i Hammarby Sjöstad. Detta för att följa den utveckling och tillväxt som sker bland tjänsteföretagen i Stockholmsomr?det och för att finnas nära kunderna.
Flytten till nya, större och mer ändam?lsenliga lokaler markerar Konteks satsning p? Stockholmsregionen som en av de stora tillväxtmarknaderna för företaget. Stockholmsmarknaden expanderar vilket bland annat kan förklaras med att det är tätare med tjänsteföretag i Stockholm än i resten av landet.
– Vi har valt ett större kontor för att kunna fortsätta expandera och förbättra v?ra utvecklingsmöjligheter och konkurrenskraft i företaget. Vi arbetar mycket med utbildningar för v?ra kunder och de nya lokalerna ger oss möjlighet att satsa ännu mer inom omr?det, säger Maria Ericsson, VD p? Kontek.
– Utifr?n ett tillväxtperspektiv har vi stora möjligheter i Stockholm. I regionen är det dessutom enklare att tillg? god kompetens vilket borgar för bibeh?llen god kvalité, säger Claes Andersson försäljningschef p? Kontek.
– V?ra nya lokaler har redan bemöts positivt av de kunder som besökt oss i utbildnings- eller mötessammanhang och vi är övertygade om att v?ra nya lokaler med dess läge kommer att vara en stor till tillg?ng för oss framöver. Kundbasen i Stockholm är stor och bred vilket är en bra grund att st? p? nu när vi siktar p? ytterligare ökad tillväxt i regionen. N?gra av kunderna är bl.a. Willis AB, Stim AB, Miljömärkning Sverige AB ?svanen?, ThyssenKrupp Elevator Sverige AB och Riksidrottsförbundet, berättar Claes Andersson.
– Eftersom att igenkänningsfaktorn är viktig för oss och ger trygghet ?t v?ra kunder väljer vi att h?lla oss i samma omr?de som tidigare och inreder p? samma sätt som v?ra övriga kontor runt om i landet, men satsar p? större och fräschare lokaler vilket helt enkelt bjuder p? b?de bättre medarbetar- och kundmiljö, avslutar Maria Ericsson.
Bildtext
Stolta medarbetare i de nya lokalerna p? Hammarby Allé 91. Jannica Lennartsson och Marika Larsson jobbar som säljare p? det nya Stockholmskontoret. Claes Andersson är försäljningschef p? Kontek.
För mer information, vänligen kontakta:
Maria Ericsson, vd Kontek
070-2697741, [email protected]

Kontek är ett av Sveriges ledande specialistbolag inom löneadminstration. Företaget erbjuder b?de outsourcing och programvara för lönehantering till sm? och medelstora företag samt utbildningar, konsultation och andra löneadministrativa tjänster. Kontek är privatägt, har cirka 80 alerta och kunniga medarbetare och har kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö och huvudkontor i Ljungby. www.kontek.se

Bifogade filer

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #Alla Estradf   #Christian Sandstr   #ESBRI   #Leif Lundblad