Konkurserna minskar och drabbar färre

I maj gick 590 aktiebolag i konkurs. Det är en minskning med 8 procent jämfört med samma m?nad förra ?ret. Antalet anställda som berörs minskade med 26 procent, visar ny konkursstatistik fr?n affärs- och kreditupplysningsföretaget Creditsafe.
Konkursminskningen i maj innebär att det är sjunde m?naden i rad med färre konkurser. Antalet konkurser har dessutom minskat under 9 av de senaste 12 m?naderna. Sett till majm?nader är det den lägsta siffran sedan 2011.
Totalt berörs 1648 anställda av konkurserna, vilket är en minskning med 26 procent jämfört med samma m?nad föreg?ende ?r. Den genomsnittliga omsättningen i de konkursade bolagen minskade med 9 procent till 5,9 miljoner kronor.
– Trenden h?ller i sig och v?ra siffror ?terspeglar att ekonomin är p? uppg?ng, säger Krister Jonsson, Sverigechef p? Creditsafe.
Alla svenska län utom Gotland drabbades av konkurser i maj. Den geografiska spridningen visar även att de befolkningsmässigt största länen st?r för flest konkurser. Flest skedde i Stockholms län följt av Sk?ne och Västra Götaland.
I genomsnitt har de konkursdrabbade aktiebolagen fyra anställda. Tre bolag hade fler än 100 anställda och 259 aktiebolag en (1) eller ingen anställd. Den största konkursen sett till omsättning är REROC Finance AB (390 miljoner kronor) i Nacka följt av Malmöbaserade Lockarp Försäljnings AB (180 miljoner kronor).
Sett till den senaste tio?rsperioden har det genomsnittliga antalet konkurser i maj varit 530, vilket innebär att ?rets majsiffra p? 590 är klart över tio?rssnittet.

För konkursstatistik per den 3 juni 2014, se bilaga som omfattar:

Antal aktiebolagskonkurser under 2012, 2013 och 2014 uppdelat per m?nad
10 största konkurserna under maj 2014 (omsättning)

För mer information:
Sandra Andersson, Marknadsansvarig Creditsafe
Telefon 070-030 36 37 eller via e-post [email protected]
Krister Jonsson, Sverigechef Creditsafe
Telefon 070-628 08 99 eller via e-post [email protected]

Creditsafe är världens mest använda leverantör av kreditupplysning. Vi levererar kredit- och affärsinformation direkt anpassad för webben eller via kundanpassade integrerade lösningar. För er som har behov av att snabbt och enkelt kunna göra kreditbedömningar p? företag och privatpersoner, erbjuder Creditsafe ett komplett utbud av tjänster.

Bifogade filer

Related posts

Top