Komplex reparation tvingar fram ny prognos för Kronprinsen

Arbetet med att f? ig?ng eldistributionen i Kronprinsen fortsätter med oförminskad styrka. Det fuktiga källarutrymmet där nätstationerna är belägna, medför risker med b?de el- och driftsäkerhet för personal och utrustning. Därför g?r arbetet l?ngsammare än vad som tidigare beräknats. Enligt en ny prognos ska hälften av de 1 000 kunderna f? elen tillbaka i natt och resterande i morgon förmiddag.

Samtliga tre nätstationer i Kronprinsen har f?tt omfattande fuktskador, och en stor del av utrustningen m?ste torkas innan den kan kopplas p? nät igen. E.ON har rekvirerat tre reservelverk, och installationsarbete och förberedelser för inkoppling har p?g?tt under hela kvällen.
– V?r personal gör sitt yttersta för att f? ig?ng eldistributionen igen. Samtidigt f?r vi inte göra avkall p? den personliga säkerheten i en mycket tuff arbetsmiljö där en vattendränkt elanläggning ska hanteras, säger Torbjörn Larsson, kommunikatör p? E.ON Elnät.
Den nya prognosen innebär att samtliga 964 strömlösa hush?ll i och runt Kronprinsen inte kommer att f? tillbaka elen förrän tidigast imorgon förmiddag. E.ONs informationskontor inne p? Kronprinsen, kommer därför att h?lla öppet imorgon ocks? fr?n kl 7.
Förutom Kronprinsen är ett 80-tal hush?ll p? Möllev?ngen fortfartande utan el i Malmö-omr?det. Här beräknas eldistributionen att komma ig?ng igen runt midnatt.
För mer information, kontakta Torbjörn Larsson, 070-637 32 77.
E.ON Sverige ing?r i den internationella E.ON-koncernen, som är ett av världens största investerarägda energiföretag. E.ON har cirka 3 500 medarbetare i Norden och omsatte under 2013 cirka 37 miljarder kronor. Som energibolag vill vi bidra till att bygga det h?llbara samhället. E.ON investerade cirka 66 miljarder kronor i Norden mellan 2006 och 2013.

Top