SE

Kommuniké fr?n Trig Media Group AB’s ?rsstämma

2014-06-30 16:51 Trig Social Media AB / Trig Media Group AB Kommuniké fr?n Trig Media Group AB's ?rsstämma i Nacka 2014-06-30

Stämman beslöt att fastställa framlagd ?rsredovisning med föreslagen disposition av ?rsresultat. Stämman beviljade även styrelsen och VD ansvarsfrihet.
Beslöts att bolagets styrelse skall best? av tre personer. Till ny styrelse intill nästa ?rsstämma valdes Peter Kusendal (omval), Anthony Norman (omval) samt Phillip Cook (nyval). Phillip Cook är via bolag huvudägare i bolaget.
Stämman godkände även styrelsens förslag till bemyndigande att inom aktiekapitalets gränser och med avvikelse fr?n aktieägarnas företrädesrätt kunna ge ut aktier, konvertibler eller teckningsoptioner.
För ytterligare upplysningar kontakta bolagets VD Anthony Norman via mail [email protected]

Trig Social Media AB through its www.trig.com web site is a global social media platform designed as a social communication platform for life.
The parent company, Trig Media Group AB, was founded in July 2003 and was earlier named Mobicard Media Group AB.
Trig is a social media platform which, contrary to most similar platforms, also contains an income generator in the form of ZebraPays which is the trade name for an automated cash back generator. Trig has about 4 million registered members. A patent application has been filed for ZebraPays automated cash back generator.
Trig´s head office is located in Stockholm Sweden but the social media platform has users worldwide. Trig will be publicly quoted on a major International Stock Exchange within short.
The market for online shopping is growing and retailers are looking at many methods of attracting clients , we hope to be a major source for them.
For more information, go to; http://corporate.trig.com/

A to już wiesz?  Magiska idéer för dekoration med julstjärnor

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy