SE

Kommentar: Stabilt högtryck p? bostadsmarknaden

De senaste siffrorna fr?n Mäklarstatistik visar svagt stigande eller stillast?ende priser de senaste m?naderna. Utbudet har varit väldigt l?gt hela sommaren vilket har gjort att mycket av det som kommit ut s?lts snabbt. Samma trend ser ut att h?lla i sig nu när marknaden börjar komma ig?ng p? allvar, kommenterar Lars-Erik Nykvist, VD p? Fastighetsbyr?n.
P? riksniv? visar siffrorna en nedg?ng p? bostadsrätter med 5 % b?de p? en och tre m?nader. Villapriserna i Riket har st?tt still den senaste m?naden och g?tt upp 3 % p? tre m?nader. Ta del av fullständig statistik p? maklarstatisk.se
– Antal s?lda bostäder sjunker alltid kraftigt under sommaren, och ännu mer i Stockholm där priserna är högst i landet. Det är förklaringen till siffrorna som visar nedg?ng i Riket. Tittar vi p? storstäderna för sig ser vi svagt stigande priser. Det beror mycket p? att det varit ännu lägre utbud än vanligt och mycket av det som kommit ut p? marknaden har s?lts snabbt till relativt höga priser. V?r känsla är att samma trend h?ller i sig nu under höstens första stora visningshelger, säger Lars-Erik Nykvist, VD p? Fastighetsbyr?n.

Stockholm
Priserna p? bostadsrätter i Stockholm har st?tt relativ still under sommarm?naderna. Villapriserna i Stor-Stockholm har st?tt still under juli och g?tt 2 % den senaste trem?nadersperioden.
– Under sommarm?naderna säljs det färre och en lite annan typ av bostäder, vilket kan p?verka statistiken. Men känslan är att de bostäder som kommit ut p? marknaden s?lts snabbt. Och mycket av det som inte s?ldes i v?ras har s?lts under sommaren. Nu när marknaden har kommit ig?ng igen märker vi ett fortsatt högt tryck. I helgen som var hade vi generellt sett mycket visningsbesökare även om det varierade ganska kraftigt fr?n bostad till bostad, säger Pia-Lotta Svensson, fastighetsmäklare Fastighetsbyr?n Södermalm.
– Högsommaren är alltid speciell med l?gt utbud och speciellt f? stora och exklusiva villor p? marknaden. Men överlag upplever jag att det har varit bra fart p? marknaden de senaste m?naderna. Här i Bromma kan vi se en kraftig uppg?ng p? villapriser under ?ret. Den uppg?ng som var p? bostadsrätter under förra ?ret känns som villorna tog igen under v?ren. Jag tror att den utvecklingen kommer fortsätta nu när marknaden börjar komma ig?ng igen efter sommardvalan, säger villamäklaren Pär Gunnarsson p? Fastighetsbyr?n i Bromma.
Göteborg
Bostadsrättspriserna i central Göteborg har g?tt upp relativt kraftig under sommaren medan de varit relativt stabila i Stor-Göteborg. Villapriserna i Stor-Göteborg har legat still.
– Början av sommaren var ganska lugn med f? objekt ute men änd? relativt hög efterfr?gan. Slutet av juli och början av augusti har startat med stormsteg. Det mesta som kommit ut p? marknaden har s?lts p? förhandsbud eller förhandsbudgivning innan ordinarie visning, främst 1:or och 2:or men även n?gra större lägenheter. Utbudet är riktigt l?gt medan efterfr?gan är p? topp, säger Henrik Hammarstedt, bostadsrättsmäklare p? Fastighetsbyr?n Göteborg Centrum.
Malmö
I Malmö har b?de bostadsrätter och villor stigit 3-5 % den senast trem?nadersperioden. I juli l?g villapriserna still medan bostadsrätter i Stor-Malmö gick upp 3 % och upp 1 % i centrala Malmö.
– Utbudet har varit l?gt under sommaren vilket har gjort att det varit stort tryck p? de bostäder som varit ute p? marknaden. Nu har utbudet ökat markant men det matchas av ökad efterfr?gan när m?nga tar tag i bostadsletandet efter semestern. Under första visningshelgerna har vi sett att m?nga lagt bud direkt p? visning vilket lett till snabba försäljningar. Vi tror p? en fortsatt stark efterfr?gan under hösten, säger Maria Tillgren, bostadsrättsmäklare p? Fastighetsbyr?n Malmö.
För mer information kontakta gärna:
Lars-Erik Nykvist, VD p? Fastighetsbyr?n
Tel: 070-607 08 06
E-post: [email protected]
Johan Vesterberg, Pressansvarig, Fastighetsbyr?n
Tel: 08-54 54 55 28, 0708-20 44 34
E-post: [email protected]
Pär Gunnarsson, fastighetsmäklare Fastighetsbyr?n Bromma
Tel: 070-509 25 45
E-post: [email protected]
Pia-Lotta Svensson, fastighetsmäklare Fastighetsbyr?n Södermalm
Tel: 0766-345014
E-post: [email protected]
Henrik Hammarstedt, fastighetsmäklare Fastighetsbyr?n Gbg Centrum.
Tel: 0704-20 08 65
E-post: [email protected]

Robert Laigar, fastighetsmäklare p? Fastighetsbyr?n Örgrytre
Tel: 0708-27 27 07
E-post: [email protected]
Maria Tillgren, fastighetsmäklare Fastighetsbyr?n Malmö.
Tel: 070-857 73 24
E-post: [email protected]

Daniel Saveman, fastighetsmäklare p? Fastighetsbyr?n Malmö
Tel: 0709-51 40 18
E-post: [email protected]

Fastighetsbyr?n ing?r i Swedbank-koncernen och har cirka 1 500 medarbetare fördelade p? 250 kontor runt om i Sverige. Under 2013 förmedlade företaget cirka 38 000 bostadsaffärer till ett försäljningsvärde av cirka 60 miljarder kronor. Fastighetsbyr?n är marknadsledare p? bostadsmarknaden, b?de i omsättning och i antal affärer.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #Almedalen Onsdagen   #Almedalens Hotell   #Kontaktpersoner Ingrid Eiken   #VD