Bank

Komfyren er hjemmets brannversting

?rlig starter minst 150 boligbranner p? komfyren. Likevel gj?r vi sv?rt lite for ? sikre oss. Bare 6 prosent har montert komfyrvakt, en teknisk innretning som forebygger komfyrbrann.
Dette viser en ny unders?kelse TNS Gallup har gjennomf?rt for Norsk brannvernforening, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) og If Skadeforsikring i anledning Brannvernuka 2013.
16 prosent av alle boligbranner med kjent ?rsak i fem?rsperioden 2008-2012 skyldes t?rrkoking eller overoppheting, i f?lge statistikk fra DSB. Dette gj?r komfyren til hjemmets desidert st?rste brannkilde.
Kan hindre komfyrbranner
– Som regel har komfyrbrannene helt banale ?rsaker som at man glemmer at komfyren st?r p?, blir distrahert, eller sovner fra matlagingen. En komfyrvakt kunne ha hindret mange av disse brannene, sier administrerende direkt?r Dagfinn Kalheim i Norsk brannvernforening.
En komfyrvakt er en teknisk innretning som monteres i tilknytning til komfyren. De mest avanserte har sensorer som bryter str?mtilf?rselen til komfyren og gir et varsel, dersom temperaturen over kokeplatene blir for h?y. Noen typer komfyrvakter kan man montere selv, mens andre m? monteres av en godkjent installat?r.
– Ved ? innf?re krav til komfyrvakt i alle nye elektriske anlegg fra 2010, h?per vi ? redusere antall d?dsbranner som tilberedes p? komfyren. Vi oppfordrer ogs? alle til ? ettermontere komfyrvakt p? eksisterende komfyrer, sier avdelingsdirekt?r Anne Rygh Pedersen i DSB.
Brannfarlig fett
Unders?kelsen som er gjort i anledning Brannvernuka, viser ogs? at en av fire har ikke rengjort kj?kkenventilatoren over komfyren for brannfarlig fett i l?pet av det siste ?ret.
– Dette skremmer oss, sier konserndirekt?r Morten Thorsrud i If Skadeforsikring.
– Over tid samler det seg opp store mengder brannfarlig fett i ventilatoren. Dette fettet kan bidra til at en brann raskt sprer seg til avtrekkskanalen og kj?kkeninnredningen. Man oppn?r alts? ikke bare en hygienisk gevinst ved ? rengj?re ventilatoren jevnlig, for eksempel en gang i kvartalet ? det er ogs? et enkelt og viktig brannsikringstiltak, sier Thorsrud.
Brannvernuka er i gang
Denne uka markeres Brannvernuka 2013 over hele landet. L?rdag inviterer 320 brannstasjoner til ?pen dag for sm? og store. I tillegg deltar over 550 000 nordmenn i brann?velser i blant annet barnehager, skoler, bedrifter og privathusholdninger. Oversikt over hvilke brannstasjoner man kan bes?ke, og hvem som deltar i Nasjonal brann?velse, finnes p? nettsiden www.brannvernuka.no.

Gode r?d for trygg komfyrbruk
Hold komfyren under oppsikt mens du koker eller steker.
Skru av eller demp varmen dersom du blir avbrutt i matlagingen.
Monter komfyrvakt som bryter str?mtilf?rselen og gir alarm ved for h?y varme.
Rengj?r kj?kkenventilatoren jevnlig for brannfarlig fett.
Pass p? at brennbare ting ikke ligger for n?r kokeplatene.
Opplever du at olje eller frityr i gryten tar fyr, legg et passende lokk over og trekk gryten til side. Fors?k aldri ? slokke med vann ? det gir en eksplosjonsartet brannutvikling.
Komfyrbruk og alkohol/rus kan v?re en farlig kombinasjon. Kj?p med mat p? vei hjem fra festen, i stedet for ? fyre opp komfyren mens du er p?virket av alkohol.

Kontaktpersoner for media:
Dagfinn Kalheim, adm. direkt?r i Norsk brannvernforening. Telefon: 977 59 029
Anne Rygh Pedersen, avdelingsdirekt?r i DSB. Telefon: 975 52 424
Emma Elisabeth Vennesland, ass. informasjonsdirekt?r i If Skadeforsikring. Telefon: 928 93 719

Forsikringsselskapet If er Nordens ledende skadeforsikringsselskap med cirka 3,6 millioner kunder i Norden og Baltikum. Ifs premieinntekter var 40 milliarder svenske kroner i 2012. Det er 6 200 ansatte i konsernet. If er en del av finanskonsernet Sampo Plc. If tilbyr blant annet bilforsikringer, husforskringer, bedriftsforsikringer og personforsikringer.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #Beste Ide   #DNV   #Farmand Activum   #Farstad Shipping