Finans

KLP ekskluderer Total

KLP ekskluderer Total fra sine investeringer. Selskapet er involvert i letevirksomhet av mulige olje- og gassforekomster p? kontinentalsokkelen utenfor Vest-Sahara. Tre nye selskaper blir reinkludert i KLPs investeringsunivers.
KLP har hatt sin halv?rlige gjennomgang av hvilke selskaper som det kan investeres i etter selskapets etiske kriterier. Ett nytt selskapsnavn kommer p? listen over ekskluderte selskaper; Total S.A. Totals datterselskap, Total E&P Maroc, gjennomf?rer lete- og kartleggingsvirksomhet av mulige olje- og gass forekomster p? kontinentalsokkelen utenfor Vest-Sahara. Det franske oljekonsernet Total S.A. sysselsetter mer enn 111.000 ansatte i mer enn 130 land, og er et av verdens ledende oljeselskaper.
– KLP mener Totals virksomhet p? kontinentalsokkelen utenfor Vest-Sahara kan knyttes til brudd p? grunnleggende etisk normer, sier Jeanett Bergan, leder for ansvarlige investeringer i KLP Kapitalforvaltning.
– Basert p? v?r gjennomgang, norske myndigheters oppfordringer og presedens i forhold til tidligere saker vurderer KLP at investeringen i Total utgj?r en risiko for medvirking til brudd p? grunnleggende etiske normer, og at selskapet utelukkes fra investeringene p? dette grunnlaget, sier Bergan.
Total?s virksomhet i omr?det i dag er sv?rt lik den virksomhet det amerikanske selskapet Kerr McGee var engasjert i tilbake i 2005. Kerr McGee ble den gang utelukket fra Statens Pensjonsfond- Utland og KLP. Utelukkelsen av Kerr McGee ble av Finansdepartementet opphevet i mai 2006 etter at selskapet hadde avsluttet sin leteaktivitet i omr?det. Selskapet ble ogs? inkludert i KLPs investeringsunivers i l?pet av 2006.
Inn i varmen
Tre selskaper blir reinkludert i KLPs investeringsportef?ljer per juni 2013. Bridgestone Corporation ble utelukket i desember 2006 p? grunn av barnearbeid p? en gummiplantasje i Liberia som eies og driftes av Firestone, Bridgestones heleide datterselskap. Plantasjen er verdens st?rste gummiplantasje og selskapet er en betydelig arbeidsgiver med over 6000 ansatte i et land som ellers preges av h?y arbeidsledighet. Ansatte har en kvote for mengden gummi de skal tappe per dag. For ? klare ? oppfylle denne har mange hatt med seg barn og andre familiemedlemmer.
– Bridgestone har ryddet opp i problemene med barnearbeid. V?r vurdering er at Bridgestone har oppfylt inkluderingskriteriene og utelukkelsen oppheves fra og med juni, sier Jeanett Bergan.
Det amerikanske kjemiselskapet FMC Corporation ble i juni 2010 utelukket fra KLPs investeringsportef?ljer. Grunnlaget for beslutning om utelukkelse var rapporter om selskapets import av fosfat fra Vest-Sahara. Halvannet ?r senere, i desember 2011, offentliggjorde ogs? Statens pensjonsfond ? Utland (SPU) sin beslutning om utelukkelse. FMC Corporation har lagt ned virksomheten som kj?pte fosfat og er ikke lenger kj?per av fosfat fra Vest-Sahara. Grunnlaget for utelukkelse er derfor ikke lenger til stede.
BAE Systems ble i januar 2006 utelukket fra KLPs investeringer. Selskapet er ikke lenger involvert i produksjon av kjernev?pen og utelukkelsen oppheves.
Ogs? de to tobakkselskapene Huabao International Holdings og Schweitzer-Mauduit Int Inc er nye p? listen over utelukkede selskaper. KLP hadde ingen investeringer i selskapene som er utenfor KLPs investeringsunivers.
Fakta
KLP har n? ekskludert 64 selskaper fra sine investeringer for etiske brudd. 6 selskaper kan knyttes til brudd p? menneskerettighetsbrudd, 3 for individers rettigheter i krig og konflikt, 6 for andre grunnleggende etiske normer, 2 for arbeidstakerrettigheter og 10 som f?lge av grove milj?synder. I tillegg kan 19 selskaper knyttes til v?penproduksjon, og 20 selskaper fordi de produserer tobakk. Ingen kan per i dag knyttes til korrupsjon.
For mer informasjon les om samfunnsansvar og ansvarlige investeringer, se blogg.klp.no eller kontakt:
Leder for ansvarlige investeringer i KLP Kapitalforvaltning, Jeanett Bergan:
92 03 85 89 eller [email protected]?dgiver for ansvarlige investeringer i KLP Kapitalforvaltning, Heidi Finskas:
45 88 04 60 eller e-post: [email protected]?r Ole Jacob Frich i KLP:
90 91 55 23 eller e-post: [email protected] Landspensjonskasse (KLP) er Norges st?rste livsforsikringsselskap. Selskapet leverer pensjons-, finans- og forsikringstjenester til kommuner og fylkeskommuner, helseforetak og til bedrifter b?de i offentlig og privat sektor, og til deres ansatte. KLP-konsernet har en forvaltningskapital p? 341 milliarder kroner.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #CFO   #CIO   #CPO   #Performance Measurement