Finans

Kj?rer uten ? vite fartsgrensen

Mange bilf?rere glemmer hva fartsgrensen er der de kj?rer
Mange bilf?rere f?r ikke med seg fartsskiltene n?r de kj?rer, og vet dermed ikke hva fartsgrensen er, viser en ny unders?kelse. Men huskeregelen er enkel.
12 prosent sier at de ofte lurer p? hva fartsgrensen er der de kj?rer. Mens 68 prosent sier at de av og til er usikre p? hva som er lovlig fart, viser en sp?rreunders?kelse YouGov har gjort for If Skadeforsikring.
? Her er nok mange som kjenner seg igjen. Vi bilister f?lger nok ikke godt nok med i det som skjer i trafikken. Skilting av farten er forholdsvis god langs norske veier, samtidig som det finnes mange elektroniske hjelpemidler som oppgir hva som er lovlig fart, sier ass. informasjonsdirekt?r Emma Elisabeth Vennesland i If Skadeforsikring.
? Dette har nok til syvende og sist med konsentrasjon ? gj?re, sier Vennesland.
Et par kilometer for h?y fart kan i verste fall v?re sv?rt utslagsgivende. N?r gjennomsnittsfarten ?ker med fem prosent, for eksempel fra 80 til 84 kilometer i timen p? en 80-vei, ?ker nemlig risikoen for personskadeulykke med ti prosent og risikoen for ? bli drept med 25 prosent, if?lge Statens vegvesen.
Menn er mest sikre p? farten, if?lge seg selv. 24 prosent av dem sier de aldri lurer p? hva fartsgrensen er, mot 16 prosent av kvinnene.
50 eller 80
Problemstillingen er ikke ukjent for Statens vegvesen.
? Man l?rte reglene da man tok f?rerkort, men s? g?r det i glemmeboka. Det er s? enkelt som at farten p? norske veier er enten 50 eller 80 kilometer i timen. Alt annet er unntak og skiltes spesielt, sier avdelingsdirekt?r Guro Ranes i Statens vegvesen.
Den generelle fartsgrensen utenfor tettbygd str?k er 80, innenfor er den 50.
? Hvis du er p? en landevei og ikke ser et fartsskilt etter at det har g?tt en kilometer, kan du anta at lovlig fart der er 80 kilometer i timen. 30-, 40-, 60- og 70-soner skal derimot skiltes hver halve kilometer, sier Ranes.
En del fartsgrenser er ogs? tidsbegrenset. Veier forbi skoler, idrettshaller og veiarbeid kan ha fartsgrenseskilt med underskilt som angir for hvilken tidsperiode p? d?gnet fartsgrensen gjelder. All arbeidsvarsling har dessuten fartsskilt med gul bunn.
? Det er en ganske krevende jobb ? gj?re folk mer bevisst p? fartsgrenser. ? sette opp ekstra mange skilt, gir ikke n?dvendigvis tilleggsinformasjon. Det kan rett og slett bli for mange skilt ? f?lge med p?. I tillegg til investeringskostnadene, er slitasjen p? veiskilt dessuten stor og vedlikeholdskostnadene tilsvarende, sier Ranes.
Kj?rer for fort
Men hvis man er i tvil om farten og blir tatt i kontroll, blir tvilen sjelden meldt videre til lovens lange arm.
? Det er ytterst sjelden vi er borti saker der fartsovertrederen skylder p? d?rlig skilting eller at de ikke visste hva farten var, sier Runar Karlsen, sjef for Utrykningspolitiet.
I den samme unders?kelsen fra If Skadeforsikring svarer seks av ti bilf?rere at de som regel ligger ti kilometer over fartsgrensen. Sju prosent innr?mmer at de ofte ligger 20 kilometer over ogs?. M?linger viser at over halvparten av bilene som passerer et av Statens vegvesens m?lepunkter kj?rer fortere enn fartsgrensen.
Kontaktperson i If Skadeforsikring:
Emma Elisabeth Vennesland, assisterende informasjonsdirekt?r, tlf. 928 93 719
Newswire er et oppdragsfinansiert nyhetsbyr?. Artikler, bilder og videoer er til fri bruk i pressen. Denne artikkelen er skrevet for If Skadeforsikring.
Forsikringsselskapet If er Nordens ledende skadeforsikringsselskap med cirka 3,6 millioner kunder i Norden og Baltikum. Ifs premieinntekter var 40 milliarder svenske kroner i 2011. Antallet ansatte er 6 300. If er en del av finanskonsernet Sampo Plc. If tilbyr blant annet bilforsikring, husforskring, bedriftsforsikringer og personforsikring.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy