SE

Kentima Holding ABs (publ) företrädesemission slutförd

Kentima Holding ABs (publ) företrädesemission slutförd
a8

Teckningsperioden för företrädesemissionen i Kentima Holding AB (publ) avslutades den 30 maj 2014 och sammanräkningen visar att emissionen tecknades till cirka 77 procent. Teckning med stöd av teckningsrätter motsvarar cirka 62 procent och teckning utan stöd av teckningsrätter motsvarar cirka 15 procent av de erbjudna aktierna. Därutöver tecknar de som garanterat emissionen cirka 23 procent.
Företrädesemissionen tillför Bolaget cirka 17 MSEK före emissionskostnader.

?Det är mycket glädjande att konstatera att vi nu har de medel som behövs för att fortsätta v?rt m?linriktade arbete enligt den expansiva plan vi har för bolaget. Vi kommer att intensifiera v?r internationella satsning och uppbyggnaden av distributörer och partners. ? Styrelsens och mina vägnar vill jag tacka de som tecknat aktier i emissionen för det fortsatta förtroendet och välkomnar samtidigt alla nya aktieägare?, kommenterar Kent Nilsson VD.

Tilldelning av aktier tecknade utan stöd av teckningsrätter kommer att ske i enlighet med de tilldelningsprinciper som beskrivs i det Informationsmemorandum som upprättats i samband med företrädesemissionen. Meddelande till de som erh?ller tilldelning av aktier tecknade utan stöd av teckningsrätter skickas ut omkring den 11 juni 2014.
Handel med betalda tecknade aktier (KENH BTA) sker p? First North fram till dess att Bolagsverket har registrerat nyemissionen. Denna registrering beräknas ske under juni 2014.

Finansiell och legal r?dgivare
Västra Hamnen Corporate Finance är finansiell r?dgivare till Kentima i företrädesemissionen och Advokatfirman Glimstedt juridisk r?dgivare till Kentima.

Kentima är ett helägt dotterbolag till Kentima Holding AB som är noterat p? NASDAQ OMX First North. Kentima har fyra egenutvecklade produktomr?den: överordnad mjukvara för videoövervakning, industridatorer, operatörspaneler samt mjukvara för att övervaka, presentera och optimera olika typer av produktioner.
Kentima är ett innovativt företag och tillverkar produkter som inneh?ller en mängd unika funktioner för b?de systemintegratörer och slutanvändare. M?lsättningen är att Kentimas produkter ska ha en hög användarvänlighet trots att de inneh?ller ett stort antal avancerade funktioner. Genom ett aktivt samarbete med välkända svenska exportföretag, finns företagets produkter redan installerade hos olika typer av slutkunder runt om i hela världen. Exempel p? slutkunder är n?gra av världens största gruvor, internationella flygplatser i Peking, Dallas och London, köpcentret Emporia i Malmö, Skärholmen Centrum i Stockholm och Operahuset i Oslo. Samtliga av dessa kunder har extremt höga krav p? säkerhet, funktionalitet och kvalitet.
Produktomr?den:
? HMI/SCADA Software, WideQuick
? Video Management Software, Ethiris
? Industrial Computers, Oe
? Operator Panels, WideQuick HMI Panel

A to już wiesz?  DEL?RSRAPPORT JANUARI-MARS 2014

Certified Adviser är Thenberg & Kinde Fondkommission AB.
Ethiris och WideQuick är registrerade varumärken.
www.kentima.se
Bifogade filer

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy