SE

Kentima Holding AB (publ) tidigarelägger Q3 rapport, jan-mars 2014

Fallolyckor är den vanligaste allvarliga arbetsolyckan i Sverige. Nästan 40 procent av allvarliga olyckor p? jobbet är fallolyckor. Män drabbas oftare än kvinnor, och b?de för kvinnor och män är ?ldersgruppen 56-64 ?r starkt överrepresenterad. Det visar en ny rapport fr?n AFA Försäkring, som presenterades vid ett seminarium den 25 april.
Rapporten baseras p? statistik ur AFA Försäkrings skadedatabas. Skadedatabasen är en unikt omfattande kunskapskälla om arbetsskador i Sverige. Mer än fyra miljoner svenskar omfattas av den kollektivavtalade arbetsskadeförsäkringen.
Under ?ren 2008-2012 inträffade 17 800 allvarliga fallolyckor p? svenska arbetsplatser. Hälften av dem ledde till medicinsk invaliditet. Fallolyckor förekommer i alla branscher och drabbar b?de arbetare och tjänstemän. 60 procent av dem som drabbats av fallolyckor under perioden var män.
För män är risken att drabbas högst bland arbetare inom betong- bygg- och anläggningsbranscherna, där mellan tre och fyra per tusen sysselsatta drabbas varje ?r. För kvinnor är risken störst inom yrkesgrupperna byggnadsm?lare och betong-, bygg och anläggningsarbetare, där dock f? kvinnor arbetar. Även inom v?rd, skola och omsorg, där andelen kvinnor är betydligt högre, förekommer m?nga fallolyckor; ofta fall i samma höjd, exempelvis att man snubblar i en brukares hem eller halkar p? is under förflyttning mellan olika platser.
Mest utsatt är ?ldersgruppen 56-64 ?r. Män i den ?ldersgruppen har 1,7 g?nger högre risk att drabbas jämfört med män i genomsnitt, och för kvinnor är risken 2,4 g?nger högre än genomsnittet.
I rapporten sammanställs en stor mängd statistik om fallolyckor. Rapporten pekar ocks? p? ett antal ?tgärder som kan minska fallolyckorna i de speciellt utsatta yrkesgrupperna inom v?rd, skola och omsorg. Halka och fall utomhus kräver halkskydd, broddar, sandning, skottning och snöröjning i de miljöer där personalen vistas och arbetar. Fall i omv?rdssituationer kräver ergonomiska analyser av omv?rdsuppgifter, anpassade rutiner, adekvata hjälpmedel och utbildning i förflyttningsteknik.
I de mansdominerande branscherna krävs andra ?tgärder. Byggnadsträarbetare har över fyra g?nger s? hög risk att r?ka ut för en fallolycka. För att komma tillrätta med det bör man titta p? utformningen av stegar och andra arbetsplattformar, samt skapa säkra g?ngvägar p? byggarbetsplatsen. Snickare och m?lare kan se över hur de st?r när de arbetar p? höjd, och kanske överväga att använda fallskydd i fler arbetsmoment.
Mer information:
Michel Normark, chef Analys och Försäkringsvillkor, 08-696 45 90, [email protected] Anna Weigelt, analytiker, 08-696 43 35, [email protected]
Rolf Eriksson, presschef, AFA Försäkring, 08-696 48 16, [email protected]
AFA Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist, dödsfall och föräldraledighet. V?ra försäkringar är bestämda i kollektivavtal mellan arbetsmarknadens parter och vi försäkrar drygt fyra miljoner människor i privat näringsliv, kommuner, landsting och regioner. AFA Försäkring drivs utan vinstsyfte och förvaltar cirka 200 miljarder kronor. En viktig del av v?r verksamhet är att stödja forskning och projekt som aktivt syftar till att förbättra arbetsmiljön. AFA Försäkring har cirka 600 medarbetare och ägs av Svenskt Näringsliv, LO och PTK. www.afaforsakring.se

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy