SE

Kallelse till ?rsstämma i Anoto Group AB (publ)

En lysande mötesplats tändes idag upp p? Selma Lagerlöfs Torg. Lars Johansson, ordf Förvaltnings AB Framtiden och Anna Johansson, kommunalr?d (s) tryckte p? appen som s?g till att tända de ?ttio lamporna i det unika taket. P? de nya sittbänkarna under bubbeltaket underhöll El Sistema och Kul-kören samtidigt som Familjebostäder bjöd p? fika.
Selma Lagerlöfs Torg, som byggdes för över 40 ?r sedan, st?r inför en efterlängtad modernisering. Omr?det är utpekat som ett kraftsamlingsomr?de i Göteborg, vilket innebär att man särskilt prioriterar att utveckla och bygga bostäder där det redan finns god service och utbyggd kollektivtrafik.
“När det är färdigt kommer det att finnas närmare 3 000 nya bostäder här, en blandning av hyresrätter, bostadsrätter, radhus och studentlägenheter. I den första etappen planeras det för 800 bostäder, idrottshall och lokaler för handel, kultur och offentlig service – allt för att kunna leva ett gott
vardagsliv?, berättade Lars Johansson, ordf Förvaltnings AB Framtiden, om det nya omr?det.
Det ska bli ett attraktivt och levande torg med all den service man behöver för ett gott vardagsliv. Med fler som rör sig runt och p? torget skapas större trygghet. Mötesplatser behövs b?de under tiden man bygger och när det är färdigbyggt där man kan umg?s och prata med varandra eller bara sitta ner.
?Tillfälliga mötesplatser behövs när vi bygger om i v?r stad. Selma Lagerlöfs torg ska vara till för alla, det ska vara en plats där du vill vara. Ett tryggt, livfullt och attraktivt torg, nu och i framtiden?, säger Anna Johansson, kommunalr?d (s).
Det här är ett första steg till att skapa nya mötesplatser p? torget. En unik installation med sittbänkar och lysande bubbeltak som kallas för Selmas nya vardagsrum. Det blir ett bra komplement till Selma center som är en viktig samlingspunkt i Backa. Förhoppningen om att m?nga möten kommer att ske här under hela ?ret finns och till hösten installerar man värme i bänkarna. Selmas nya vardagsrum är framtaget av Trygg vacker stad, Framtidens Selma och SDF Norra Hisingen tillsammans och den har formgivits av 02landskap.

Vill du ha mer information, kontakta:
Kristina Hulterström, Mobil 070-6720270, E-post: [email protected]
Cecilia Strömer, Mobil 072 576 96 68, E-post: [email protected] ____________________________________________________________________
Mötesplats Selmas nya vardagsrum
Mötesplatsen är ett samarbete mellan Trygg, vacker stad, Framtidens Selma och SDF Norra Hisingen. Trygg, vacker stad är en samverkansorganisation där park- och naturförvaltningen, trafikkontoret och stadsbyggnadskontoret samarbetar i gemensamma projekt. Framtidens Selma arbetar med utvecklingen av den nya stadsdelen där upp till 3000 nya bostäder ska byggas runt ett nytt Selma Lagerlöfs Torg.

Framtiden har fr?n och med 2014 dotterbolagen Poseidon, Bostadsbolaget,
Familjebostäder och G?rdstensbostäder som förvaltar drygt 70 600 lägenheter i
Göteborg. I koncernen ing?r ocks? Egnahemsbolaget, Rys?sen och Störningsjouren.

Similar Posts