SE

JLL expanderar inom värdering

För att hantera kundernas ökade efterfr?gan inom värdering fortsätter expansionen med flera rekryteringar av b?de seniora och juniora medarbetare.
Nyrekryteringarna är ett viktigt steg i JLLs strategi att kombinera internationell tyngd med stark lokal närvaro. Under 2014 har värderingsteamet förstärkts med ytterligare fem personer. Senast anställda är Christer Cronsäter med m?ng?rig erfarenhet fr?n fastighetsvärdering senast p? Swedbank. Vidare Carl Zander fr?n Pangea Property Partners där han arbetat i sju ?r med fastighetstransaktioner. Carl arbetar kvar p? Pangea under sin uppsägningstid och ansluter till JLL i mitten p? oktober.
– JLL Sverige fortsätter att investera för att öka affärsnyttan för v?ra kunder. Genom starkare lokal närvaro och kunnande skapar vi en kunskapsbas som kommer att hjälpa oss att erbjuda fastighetsvärderingar väl förankrade i det aktuella marknadsläget säger ?sa Linder chef för Analys & Värdering. Vi erbjuder värderingar upprättade av Samhällsbyggarna auktoriserade värderare och certifierade av RICS med fokus p? kvalitet och god närvaro i marknaden. Rekryteringarna kommer att fortsätta i takt med att vi finner rätt kompetent personal.
JLL i Sverige är en av landets största fastighetsr?dgivare och har idag totalt 73 anställda p? kontoren i Stockholm och Göteborg inom affärsomr?dena Capital Markets, Leasing, Research & Valuation samt Corporate Solutions.
För ytterligare information, kontakta:?sa Linder, Head of Research & Valuation, JLL Sverige
Telefon 0705- 86 23 22, e-post [email protected]

Om JLL
JLL (NYSE: JLL) är ett r?dgivningsföretag som tillhandah?ller ledande integrerat fastighets- och investeringskunnande till ägare, investerare och hyresgäster som söker värdeutveckling p? fastighetsmarknaden, p? lokal, regional och global niv? med verksamhet i fler än 1.000 städer i 70 länder. LaSalle Investment Management är en av världens största och mest diversifierade fondförvaltningsverksamheter med ett förvaltat kapital p? USD 47,0 miljarder.
I Sverige har bolaget kontor i Stockholm och Göteborg och erbjuder kvalificerad r?dgivning inom transaktioner, uthyrning, hyresgästrepresentation, analys samt värdering. För mer information, se www.jllsweden.se

Bifogade filer

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #Business Arenas   #Johan Zetterstedt   #KTH   #Sten Nordin