Järnvägshearing i Almedalen: ?Satsa p? höghastighetsjärnväg enbart för företagens godstrafik?

Antalet resenärer har ökat kraftigt, inte minst tack vare subventionerade priser. Samtidigt har godstransporterna hamnat i kläm trots företagens ökande efterfr?gan. Investeringarna har inte alls motsvarat den ökande efterfr?gan.
? Järnvägen behöver landsvägen och tvärtom. Men vi behöver föra över mer gods till v?ra järnvägar. Godstrafiken p? järnväg m?ste därför f? större politiskt fokus. Vi kan ana ytterligare problem om regionalpersontrafiken fortsätter öka och kräver mer plats p? sp?ren. Vi skulle behöva nya höghastighetsbanor enbart för v?ra företag, säger Bo-Lennart Nelldal, professor i t?gtrafikplanering vid KTH.
Det framkom vid seminariet ?Järnväg eller bilväg, vad är bäst för samhället?? i Almedalen som arrangerades av revisions- och konsultföretaget Deloitte och Affärsvärlden. I panelen fanns ocks? Stefan Engdahl, direktör Samhälle inom Trafikverket, Jan Kilström, vd Green Cargo, Britta Dalunde, senior advisor och tidigare CFO SJ, Per Bondemark, ordförande Näringslivets Transportr?d samt Anders Ygeman (s) ordförande i Riksdagens trafikutskott. Moderator var Erik Wahlin, redaktionschef p? Affärsvärlden.
Motorvägar kostar upp emot 1 miljard kronor per mil att bygga. Järnväg kostar det dubbla p? grund av elledningar och säkerhetssystem men erbjuder fem g?nger s? hög kapacitet för resenärer. Järnvägen har ocks? lägst miljöp?verkan.
? Vi behöver investera betydligt mer p? v?ra järnvägar, minst lika mycket som v?ra konkurrentländer. Det gäller ocks? att bestämma vilket samhälle vi vill ha. Det handlar inte enbart finansiella värden. I de besluten m?ste vi prioritera t?gtrafiken samt möta den växande svarta lastbilstrafiken p? v?ra vägar. Det säger Anders Ygeman (s) ordförande, Riksdagens trafikutskott.
? Behovet av större kapacitet ökar väldigt snabbt, säger Stefan Engdahl, direktör p? Trafikverket. Vi jobbar nära kommunerna och märker att det önskade behovet är tre g?nger s? högt som hittills budgeterat.
? Lastbilstrafiken med gods har varit prioriterad sedan flera ?r och likas? persontrafiken p? järnvägen. Det krävs ett helt nytt skifte, säger Jan Kilström vd Green Cargo.
För mer information, vänligen kontakta Christer Ahlgren p? epost [email protected] och mobil 0708 -14 23 20.
Deloitte och Affärsvärlden arrangerar sammanlagt sex seminarier i Almedalen 2014, Strandgatan 22.
M?ndag 30/6, kl 10:00 Sveriges konkurrenskraft – är vi p? rätt väg?
M?ndag 30/6, kl 14:00 Är bankerna alltför lönsamma?
Tisdag 1/7, kl 13:00 Järnvägar – vad är problemet, egentligen?
Tisdag 1/7, kl 15:00 Järnväg eller bilväg – vad är bäst för samhället?
Onsdag 2/7, klockan 12:00 Framtidens infrastruktur, hur finansieras den?
Onsdag 2/7, klockan 14:00 Kan vinster rädda skolan?
Läs mer p? www.deloitte.se/almedalen
Deloitte erbjuder tjänster inom revision, skatter?dgivning, business consulting och finansiell r?dgivning till offentliga och privata klienter inom en mängd branscher. Med ett globalt nätverk av medlemsfirmor i mer än 150 länder, kan Deloitte erbjuda spetskompetens av världsklass och djup lokal expertis för att hjälpa klienter till framg?ng oavsett var i världen de bedriver sin verksamhet. Samtliga 200 000 medarbetare i nätverket arbetar för att n? den gemensamma visionen ? To be the standard of excellence.

Top