JAK SATSAR P? SOLCELLER

Nu erbjuder JAK Medlemsbank ett fördelaktigt l?n för dig som vill investera i solceller.
L?net riktar sig till privatpersoner som själva vill p?verka sitt energibehov och bidra till en renare miljö. Tanken med JAKs solcellsl?n är att alla medlemmar ska kunna finansiera detta p? ett förm?nligt sätt. JAK Medlemsbank har under snart 50 ?r arbetat för en ekonomi som inte skapar klyftor i samhället och bidrar till en bättre miljö.
– Behovet av att f? till en energiomställning i samhället är viktigt, säger bankchef Magnus Frank. Vi m?ste mer och mer satsa p? förnybar energi. Att vi som medlemsägd bank deltar i detta arbete med riktade l?n känns helt rätt.
JAKs solcellsl?n är p? maximalt 200 000 kr per medlem, ?terbetalningstid max 10 ?r och l?nekostnaden är 4,5 procent. Förutom investering i solceller, kan l?net även användas till annan miljövänlig teknik som vindkraft, vatten och avlopp samt miljömässigt byggande.
Läs mer p? jak.se/solcell
JAK är en medlemsägd bank. Vi finns till genom och för v?ra medlemmar. Detta innebär att JAK inte jagar vinster p? samma sätt som en vanlig bank. De pengar som v?ra sparande medlemmar sätter in l?nas ut till andra medlemmar eller används för att utbilda och sprida budskapet om JAK:s ideologi.

JAK Medlemsbank är en rättvis och demokratiskt styrd bank utan räntor. Vi l?nar ut omkring 200 miljoner kronor per ?r p? räntefri grund. Som medlem i JAK är du med och tar ansvar för en l?ngsiktigt h?llbar ekonomi.
Besök v?r hemsida jak.se

Top