SE

Isabelle Ducellier har tilldelats franska förtjänstorden Ordre National du Méritenational du Mérite.

Idag finns mindre än tio procent av den ursprungliga regnskogen kvar p? Madagaskar*. För att uppmärksamma problematiken ska Nicklas Lautakoski, AlbinIsaksson och Alexander Gustavsson nu försöka korsa ön och djungeln p? egen hand och dokumentera situationen för bland andra Världsnaturfonden WWF.
Under senare delen av 1900-talet och med fortsättning under 2000-talet har världens regnskogar krympt kraftigt. Madagaskar är inget undantag. Okunskap och d?lig ekonomisk utveckling har drivit p? utvecklingen där svedjebruk och olaglig skövling blir ett allt större problem med stora l?ngsiktiga effekter p? ekosystem och klimat. Syftet med Expedition TEAM Madagaskar 2014 är att uppmärksamma den extremt oroväckande utvecklingen i Madagaskars regnskog.
– Madagaskars skogar är hem för en otroligt rik fauna och att kunna skydda och bevara detta ekosystem är viktigt inte bara för öns inv?nare utan även för hela världen. Ett brinnande intresse för miljö/natur, en äventyrslusta och ett engagemang för orättvisor gör att vi bestämde oss för att uppmärksamma problematiken i Madagaskar, säger Nicklas Lautakoski, expeditionsledare Expedition TEAM Madagaskar 2014.
Teamet lämnar Sverige den 1 juli och beräknas vara tillbaka igen den 5 augusti. Expeditionen kan följas p? http://www.teammadagaskar.com/ samt p? Sörmlands Sparbanks Facebook-sida. http://www.facebook.com/sormlandssparbank
Varför gör Sörmlands Sparbank detta? ?Vi p? Sörmlands Sparbank har bestämt oss för att stötta detta som ett led i v?rt miljöarbete. Vi tror att genom ökade kunskaper och insikter hos oss alla om vad som händer i v?r omvärld kan vi själva bidra till att minska koldioxidutsläppen. Och här har vi sörmlänningar som verkligen vill visa p? ett problem som p?verkar oss alla p? sikt om inget görs. Regnskogarna är ju klotets lunga och ?äter? koldioxid. Genom bevarande av regnskogen kan vi indirekt p?verka klimatförändringarna i positiv riktning. Att uppmuntra allt som bidrar till l?ngsiktigt h?llbar utveckling känns helt naturligt och kopplar även till Sörmlands Sparbanks miljöarbete. Vi delar även ut projektpengar till ändam?l som har bäring p? miljön? säger Peter Öjdahl som är ansvarig för Sörmlands Sparbanks miljöarbete.
För ytterligare fr?gor kontakta Peter Öjdahl p? tel 070-571 90 96 eller läs mer om v?rt miljöarbete p?:
http://www.sormlandssparbank.se/sv/Om-oss/Vart-miljoarbete/Detta-gor-vi-for-miljon/
*Källa WWF

Om Sörmlands Sparbank

Sörmlands Sparbank är en sparbank som verkar helt lokalt i Flen, Katrineholm, Nyköping, Oxelösund och Ving?kers kommuner med totalt ?tta kontor. Bankens starka ställning p? den lokala marknaden grundar sig i ett förtroende uppbyggt under en snart drygt 180-?rig historia.

All v?r personal (totalt cirka 200 personer) finns i Sörmland, ledningen sitter i Sörmland och vi har alla specialister i Sörmland. Sörmlands Sparbank är marknadsledande inom verksamhetsomr?det med en affärsvolym p? cirka 34 miljarder kr.

Till skillnad fr?n andra banker har inte en sparbank n?gra aktieägare utan l?ter istället delar av vinsten g? tillbaka till det lokala samhället här i Sörmland där banken finns.
Bifogade filer

Similar Posts